©

Princip systému iQ-Therm

Kapilarita, tepelná izolace a regulace vlhkosti vzduchu v jednom systému

Systém iQ-Therm představuje unikátní kombinaci osvědčených kalcium-silikátových materiálů s kapilárně aktivními vlastnostmi a organických pěn s vysokou izolační účinností, to vše při maximální bezpečnosti aplikace. Celý systém je doplněn o vlhkost pohlcující sorpční vrstvu s regulací vlhkosti vzduchu, což zaručuje příjemné klima v interiéru a bezpečnou ochranu proti plesnivění.

  • Nejvyšší izolační vlastnosti (λ = 0,031 W/mK),
  • vynikající kapilárně aktivní vlastnosti a díky tomu 100% ochrana před vlhkem a plesnivinou,
  • schopnost regulace vzdušné vlhkosti, příjemné klima v interiéru,
  • významné a trvalé snížení nákladů na vytápění,
  • možnost použití ve všech budovách a bytových prostorách bez vizuálních změn fasády,
  • extrémně malá instalační výška, snadná instalace s možností částečného použití,
  • pozitivní ekologická bilance, testovaná Institutem pro stavby a životní prostředí.

©

Vnitřní izolace s pozitivní ekologickou bilancí

iQ-Therm – inteligentní systém se vyplatí

Zhodnocená nemovitost znamená finanční zajištění. Při instalaci tepelně-izolačních opatření se hodnota každého objektu zvýší. Jakákoli opatření, která zlepšují tepelně-izolační vlastnosti, navíc rozvíjejí potenciál pro přímé energetické úspory – náklady na vytápění se snižují. Investice do tepelně-izolačních opatření se jednoduše vyplatí! Zvláště když je sanace tak jako tak spojena s plánovanou renovací.

Plánujete-li zároveň také přestavbu, údržbářská či modernizační opatření, vycházejí další náklady na vnitřní izolaci stěn pomocí systému iQ-Therm v rámci celkových prací jen přibližně na 50 % v porovnání s obvyklými renovačními postupy.

Podle údajů německého spolkového statistického úřadu vzrostly ceny energií mezi roky 2000 až 2010 od více než 40 %. Kdo si chce zajistit efektivní úspory, zajistí odbornou montáž izolace, díky níž razantně sníží spotřebu energie.

V závěrečné zprávě německého spolkového statistického úřadu z listopadu 2016 se píše: „Ve srovnání s referenčním rokem 2010 musely soukromé domácnosti v loňském a letošním roce zaplatit za elektrickou energii přibližně o čtvrtinu více. Od přelomu tisíciletí se konečná spotřebitelská cena celkem více než zdvojnásobila.“

Příklad výpočtu:

V níže uvedeném příkladu se provádí izolace obvodových stěn o ploše cca 150 m². Před instalací izolace bylo na „vyrovnání“ prostupových tepelných ztrát potřeba cca 12 000 kWh topné energie. Systém iQ-Therm sníží spotřebu energie na vytápění o 77,7 %, tzn. po provedené sanaci je potřeba pouze cca 2 500 kWh ze zemního plynu. To bylo umožněno snížením U-hodnoty obvodové stěny z 1,173 W/(m²K) na 0,261 W/(m²K).

Kromě toho jsou splněny také požadavky předpisu pro energetické úspory EnEV*, který je aktuálně platný v Německu.

Díky nainstalované vnitřní izolaci lze v tomto příkladu už v prvním roce na nákladech uspořit více než 750 eur. Vnitřní izolace se vyplatí – zejména když je sanace tak jako tak spojena s plánovanou renovací. Plánujete-li zároveň také přestavbu, údržbářská či modernizační opatření, vycházejí další náklady na vnitřní izolaci stěn systémem iQ-Therm v rámci celkové přestavby jen přibližně na 60 % v porovnání s obvyklými renovačními postupy.

* Vypočteno v programu iQ-Lator, s použitím následující stěnové konstrukce: červené pálené cihly 30 cm, vápenocementová malta 1,5 cm, systém iQ-Therm 80 a s použitím ceny za zemní plyn 0,59 eur/m³ a koeficientu účinnosti vytápěcího systému 0,8.

Další výhody systému iQ-Therm

Možnost recyklace a ochrana zdraví

iQ-Therm neuvolňuje žádné zdraví škodlivé ani alergenní látky. Izolační panely mají extrémně nízké emise a kromě toho neposkytují žádný základ pro tvorbu plísní či přítomnost bakterií. Materiál je recyklovatelný, pachově neutrální a fyziologicky nezávadný. Materiál zároveň chrání přírodní zdroje a životní prostředí – iQ-Therm je ze stavebně-biologického hlediska nezávadný pro člověka i zvířata.

Příjemný pobyt

Na pocit celkové pohody při pobytu v interiéru má velký vliv povrchová teplota stěn v místnosti. Teploty vzduchu v místnosti jsou vnímány jako obzvlášť příjemné, pokud jsou nižší než 20 °C. Teplota vzduchu se pohybuje v nižších pásmech a vzduch samotný přináší nižší riziko vzniku alergií.

Pokud se nyní teplota stěn v místnosti při energeticky udržitelné sanaci zvýší, lze následně snížit prostorovou teplotu – při stejném pocitu pohody a nižším riziku vzniku alergií.