RIG novostavby

Bezpečná cesta od snu k vlastnímu bydlení

©

Dvojitá záruka, dvojitá jistota

Systémová záruka Remmers*

Pokud si chcete splnit sen o vlastním bydlení, stojíte před rozhodnutím: Koupit hotový dům nebo si postavit sami? Kromě financování, velikosti nebo místa bydlení, je důležitá především jedna věc:
jistota. Jistota během stavby, jistota při bydlení a jistota pro budoucnost.

V oblasti izolací budov proto nabízíme prostřednictvím našich prémiových produktů Remmers nejlepší možná řešení pro váš projekt. Pro vás jako stavitele to znamená: Dvojitá záruka = ​​dvojitá jistota. Jelikož pouze certifikovaní partneři RIG vám na použité izolační systémy poskytnou rozšířené záruční služby systémové záruky Remmers (RIG*) po dobu 10 let.

S RIG* máte dodatečnou záruku 5 let nad rámec zákonné záruky a další 5letou záruku na použitý systém, a to na 100 %. RIG* je certifikovaná garance kvality, což znamená, že máte naprostou jistotu po celých 10 let.

Díky školením s pečetí kvality RIG

Při pravidelných vysoce odborných školeních a díky neustálému předávání znalostí získávají partneři RIG potřebné know-how s cílem zajistit vysokou kvalitu izolací v novostavbách. Tím je pečeť RIG značkou kvality dokonalého plánování a realizace při použití systémových sestav Remmers. Vaše výhoda: Absolutní jistota daná zárukou.

Díky revoluční izolaci Remmers MB 2K (Multi-Baudicht 2K)

V rámci našich projektů novostaveb pracujeme s Remmers MB 2K, špičkovou inovací v izolacích staveb. Vysoce účinný výrobek zajišťuje dlouhou životnost izolace, a tím i trvale suché sklepy a stěny. S touto izolací „vše v jednom“ máte vždy jistotu: váš dům zůstane izolovaný, a to dlouhá léta.

Díky prodloužené záruce výrobce Remmers

Nad rámec 5leté zákonné záruky (smlouva dle obč. zákoníku) nebo 4leté zákonné záruky (Všeobecné obchodní podmínky / smlouva o provedení stavebních prací ) máte na použitý systém navíc záruku 5 nebo 6 let. RIG* je certifikovanou garancí kvality. Kromě toho vám poskytneme poradenství a podporu po celou záruční dobu. Více jistoty pro váš domov.

Přehled služeb

  • RIG* smí zajišťovat pouze certifikované a speciálně vyškolené specializované firmy.
  • Izolace staveb Remmers jsou na nejvyšší technické úrovni .
  • Značka kvality pro plánování řemeslných služeb.
  • Ověřitelná kvalita díky přesnému zápisu provedení.
  • Investorovi nevznikají žádné další náklady.
  • Systém s dvojí jistotou: Projekt je ověřen z hlediska realizovatelnosti a prováděcí firma je povinna dodržovat předepsané tovární předpisy.

* Platí pouze podmínky systémové záruky Remmers.

Ke stažení

Přehled nových RIG systémů pro vaše novostavby

RIG systém 1: Podsklepená novostavba

Výhody nového systému:

- Krátké čekací doby
Rychlé vysychání a vytvrzení nezávisle na počasí za méně než 18 hodin. Díky tomu je možné mimořádně rychlé vyplnění.

- Minimální spotřeba materiálu
Pružná, polymerem modifikovaná stěrka (FPD) MB 2K je vodotěsná vůči tlakové vodě již s tloušťkou vrstvy 3,0 mm, a to na rozdíl od 4,0 mm silné vrstvy stavební izolace (PMBC).

©

1. Izolace uvnitř a pod zdivem
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou), izolace stěrkou MB 2K, tloušťka suché vrstvy ≥ 2,0 mm aplikované ve dvou vrstvách

2. Mezilehlá izolace stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou), ochrana proti zavlhčení zezadu přípravkem WP DS [basic], těsnicí klín maltou WP DS Levell (rádius 5,0 cm)

3. Mezilehlá izolace v oblasti soklu
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou), ochrana proti zavlhčení zezadu maltou WP DS Levell

4. Plošná izolace stavby
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou) na neošetřené povrchy, izolace stěrkou MB 2K, tloušťka suché vrstvy ≥ 2,0 mm aplikované ve dvou vrstvách

5. Lepení tepelně-izolačních desek na obvodové zdivo
Celoplošné lepení stěrkou MB 2K

6. Ochrana izolace
Montáž ochranného pásu DS Protect

7. Omítka na podezdívky
Armovací vrstva produktem VM Fill + tkanina 4/100, vrchní omítka produktem VM Fill rapid

8. Utěsnění soklu vnější fasády
Utěsnění soklu vnější fasády stěrkou MB 2K

RIG systém 2: Nepodsklepená novostavba – sokl fasády

Výhody nového systému:

- Snazší to být nemůže
Izolace uvnitř a pod zdivem, izolace soklů a fasády jedním materiálem

- Vyšší pevnost v tlaku
Produkt MB 2K je díky unikátní technologii plniva na bázi pryžového granulátu výrazně tvarově stabilnější než je požadováno.

- Provedení v souladu s předpisy
Tento systém bezpečně splňuje veškeré požadavky aktuálního znění směrnice pro izolace podezdívky.

©

1. Izolace uvnitř a pod zdivem
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou)
izolace stěrkou MB 2K, tloušťka suché vrstvy ≥ 2,0 mm aplikované ve dvou vrstvách, případně izolační páskou Fugenband VF

2. Mezilehlá izolace v oblasti soklu
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou)
ochrana proti zavlhčení zezadu maltou WP DS [basic]l

3. Izolace podezdívky
Izolace stěrkou MB 2K, tloušťka suché vrstvy ≥ 2,0 mm aplikované ve dvou vrstvách

4. Ochrana izolace
Montáž ochranného pásu DS Protect

5. Omítka na podezdívky
Armovací vrstva produktem VM Fill + armovací tkanina 5/100
vrchní omítka produktem VM Fill rapid

6. Utěsnění soklu vnější fasády
Utěsnění soklu vnější fasády stěrkou MB 2K

RIG systém 3: Nepodsklepená novostavba – lícové zdivo

Výhody nového systému:

Nepřekonatelně pružná stěrka
MB 2K nepřeklenuje pouze trhliny 0,4 mm, jak je tomu u minerálních izolačních stěrek, nýbrž také trhliny ≥ 2 mm. MB 2K má proto pětkrát vyšší schopnost přemostění trhlin než běžné pružné, minerální izolační stěrky.

©

1. Mezilehlá izolace
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou)
ochrana proti zavlhčení zezadu maltou WP DS [basic]l

2. Zapracování izolační pásky
Izolační páska Fugenband VF se vloží do stěrky MB 2K

3. Izolace podezdívky
Izolace stěrkou MB 2K, tloušťka suché vrstvy ≥ 2,0 mm aplikované ve dvou vrstvách

4. Ochrana izolace
Montáž ochranného pásu DS Protect