RIG sanace

Suché sklepy a zdi? U nás s prodlouženou zárukou

Mokrá nebo poškozená místa na stěnách podezdívky nebo ve sklepě jsou nejen neestetická, ale představují rovněž zdravotní rizika. Hlavní příčinou takového poškození je obvykle vyšší vlhkost.

Postaráme se o to. Zaručeně!

Typickými příčinami poškození budov jsou:

  • Zatížení deštěm a odstřikující vodou: V důsledku chybějící nebo vadné izolace podezdívky proniká z vnější strany do zdiva vlhkost, a tím způsobuje zavlhčení stěn v celém jejich průřezu.

  • Vlhkost prosakující zvenčí: Vlhkost vstupuje do zdiva nebo do podlahové desky v důsledku chybějící nebo vadné vnější izolace.

  • Vzlínající vlhkost: V důsledku vadné nebo dokonce chybějící horizontální bariéry nebo chybějící či vadné vnější izolace proniká vlhkost do zdiva a kapilárně vzlíná stěnami v celém jejich průřezu.

  • Hygroskopická vlhkost: Soli přítomné ve zdivu mají schopnost absorbovat vlhkost z okolního vzduchu a ukládat ji do materiálu stavby.

  • Kondenzace: Na chladnějších površích, k nimž dochází v důsledku tepelných mostů či zvýšené vlhkosti zdiva, může vodní pára na povrchu stavebních dílců kondenzovat na vodu.

Nedělejte si starosti. S profesionální sanací přímo na míru vašemu objektu lze tyto problémy zvládnout.

©

Všechny výhody RIG

  • 10letá záruka kvality díky systémové záruce Remmers* (RIG),
  • bezpečná kvalita provedení zaručená certifikovanými a speciálně zaškolenými odbornými firmami RIG,
  • systémy RIG osvědčené v praxi při sanacích více než 100 000 m² sklepních prostor,
  • certifikovaná garance kvality bez neočekávaných dalších nákladů,
  • kvalifikované poradenství a podpora provádějící firmy po celou záruční dobu .
* Platí výhradně podmínky systémové záruky Remmers.

Ke stažení

Kde se dozvím, jaká specializovaná firma může provést izolaci

Řemeslnické firmy certifikované podle RIG pracují příkladně: Byl jim udělen certifikát kvality za dokonalé plánování a provádění řemeslné práce. Větší kvalitu pro své „čtyři stěny“ nenajdete!

Přehled nových RIG systémů pro sanaci starých budov

RIG systém pro sanace 1

Výhody nového systému:

- Izolace jedním výrobkem
Po přípravě podkladu se provádí utěsnění od oblasti, která je v kontaktu s terénem, až po podezdívku jedním materiálem.

- Nižší spotřeba materiálu
Izolace je těsná vůči tlakové vodě i při tloušťce suché vrstvy 3,0 mm, a to bez použití tkaniny.

©

1. Vyrovnání podkladu (plošné)
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou)
Adhezní můstek produktem WP Sulfatex
Vyrovnání maltou WP DS Levell

Těsnicí klín maltou WP DS Levell ve styčné oblasti stěna/podlaha

2. Plošná izolace stavby
Izolace stěrkou MB 2K
Tloušťka suché vrstvy ≥ 3,0 mm aplikované ve dvou vrstvách

3. Lepení tepelně-izolačních desek na obvodové zdivo
Celoplošné lepení stěrkou MB 2K

4. Ochrana izolace
Montáž ochranného pásu DS Protect

5. Omítka na podezdívky
Adhezní můstek omítkovým podhozem Vorspritzmörtel
Omítka pro oblast soklu produktem SP Top SR

6. Utěsnění soklu vnější fasády
Utěsnění soklu vnější fasády stěrkou MB 2K

RIG systém pro sanace 2

Výhody nového systému:

- Mimořádná přilnavost
Přilnavost stěrky MB 2K je tak dobrá, že stěrka bezpečně drží na všech površích, a to i na starých živičných izolacích. Časově náročná příprava nebo čištění podkladu je minulostí.

©

1. Vyrovnání styčné oblasti stěna/podlaha
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou)
Adhezní můstek produktem WP Sulfatex
Vyrovnání maltou WP DS Levell
Těsnicí klín maltou WP DS Levell

2. Vyrovnání v oblasti soklu
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou)
Adhezní můstek produktem WP Sulfatex
Vyrovnání maltou WP DS Levell

3. Plošná izolace stavby
Škrabaná stěrka/adhezní můstek na staré živičné izolace z MB 2K
Izolace stěrkou MB 2K
Tloušťka suché vrstvy ≥ 3,0 mm aplikované ve dvou vrstvách

4. Lepení tepelně-izolačních desek na obvodové zdivo
Celoplošné lepení stěrkou MB 2K

5. Ochrana izolace
Montáž ochranného pásu DS Protect

6. Omítka na podezdívky
Adhezní můstek omítkovým podhozem Vorspritzmörtel
Omítka pro oblast soklu produktem SP Top SR

7. Utěsnění soklu vnější fasády
Utěsnění soklu vnější fasády stěrkou MB2K

RIG systém pro sanace 3

Výhody nového systému:

- Lze omítat a přetírat
Na stěrku MB 2K lze snadno aplikovat minerální omítky a lepicí a armovací malty. Barevné nátěry v oblasti soklu lze provést disperzními nátěrovými hmotami bohatými na pojivo.

©

1. Vyrovnání podkladu (plošné)
Základní nátěr se provádí penetrací Kiesol (1:1 s vodou)
Adhezní můstek produktem WP Sulfatex
Vyrovnání maltou WP DS Levell

2. Plošná izolace stavby
Izolace stěrkou MB 2K
Tloušťka suché vrstvy ≥ 3,0 mm aplikované ve dvou vrstvách

3. Izolace soklu
Celoplošné lepení stěrkou MB 2K

4. Ochrana izolace
Montáž ochranného pásu DS Protect

5. Omítka na podezdívky
Armovací vrstva produktem VM Fill + armovací tkanina 5/100
vrchní omítka produktem VM Fill rapid

6. Utěsnění soklu vnější fasády
Utěsnění soklu vnější fasády stěrkou MB 2K

Suché sklepy a stěny?

U nás s prodlouženou zárukou!

Certifikovaná odbornost v oblasti sanací prováděných prémiovými systémy od výrobce, který je jedničkou na trhu

Měsíční Newsletter od Remmersu Vám přinese všechny důležité informace přímo do Vaší mailové schránky.