Bottling plant©

rcc food

Pro silné mechanické zátěže a extrémní teploty

V potravinářském průmyslu dochází často k silným mechanickým zátěžím a extrémním teplotám způsobeným použitím horkých kapalin. Mnohé z těchto kapalin obsahují agresivní látky, např. kyselinu mléčnou nebo kyselinu octovou. Polyuretanový beton je již řadu let osvědčeným vhodným systémem podlahové stěrky pro různé typy zatížení.

©

Požadavky na podlahy

Každý průmyslový nebo komerční sektor má své individuální požadavky na podlahové stěrky. Remmers je dokonalým systémem ochrany povrchu pro mnoho extrémních požadavků.

Odolnost vůči teplotám: Prvním požadavkem při volbě příslušného systému Remmers je požadovaná teplotní odolnost. Ta nejen určuje složení systému, ale také tloušťku vrstvy podlahové krytiny.

Odolnost vůči chemikáliím: Průmyslové podlahy jsou v každodenním provozu vystaveny nejrůznějším chemickým látkám. V potravinářském průmyslu se používají koncentrované chemikálie od louhu sodného přes kyselinu octovou až po kyselinu citronovou. Zatímco některé látky nepředstavují téměř žádné riziko, je mnoho látek, které poškozují betonové podlahy a podlahové nátěrové systémy. Klasické povlaky ze syntetických pryskyřic nemohou neustálému působení agresivních médií odolat. Podlahy za použití Crete Remmers se vyznačují mimořádnou odolností vůči různým chemikáliím.

Odolnost: Pro volbu správné podlahy je důležitým kritériem mechanická zatížitelnost. Aby podlaha neustále dobře sloužila, musí se v silně zatěžovaných oblastech použít systémy Remmers s vysokou tloušťkou vrstvy a neklouzavými povrchy.

Bezpečný pro potraviny: Ze systémů Remmers se do potravin neuvolňují žádné látky ohrožující zdraví člověka.

Bez zápachu a chuťově neutrální: Potraviny a krmiva, které přicházejí do styku se systémem Remmers, nejsou ovlivněny senzorickými faktory (pokud jde o vůni a chuť).

Nařízení ES / LFGB a BGV: Systémy Remmers jsou v souladu s platnými ustanoveními zákona o potravinách, komoditách a krmivech (LFGB) a s nařízením o spotřebním zboží (BGV). Kromě toho jsou splněny požadavky Mezinárodní potravní normy (IFS).

Hygiena a čištění: Hygienické normy v potravinářské výrobě jsou stále přísnější. V důsledku toho jsou stále agresivnější také čisticí prostředky. Díky vysoké chemické odolnosti lze systémy Remmers vyčistit i těmito silnými čisticími prostředky.

Protiskluznost: Mokré oblasti, které se v potravinářském průmyslu běžně vyskytují, ohrožují bezpečnost na pracovišti. Na základě pokynů uvedených v pracovních předpisech ASR A1.5 / 1,2 musí být podle požadavků definovány potřebné protiskluzové třídy, případně požadovaný volný prostor. Firma Remmers nabízí vhodné povrchové profily od hladkých až po strukturované.

Trvalá udržitelnost: Přerušení výroby kvůli aplikaci nových podlahových stěrek představuje velkou časovou a finanční investici. Na aplikaci většiny systémů společnosti Remmers stačí jeden víkend. Výpadky jsou tedy sníženy na minimum a přitom se dosáhne maximální životnosti.

Druhy epoxidových povlaků

Epoxidové podlahové povlaky Remmers neobsahují rozpouštědla a po vytvrzení jsou fyziologicky neškodné. Vhodnost jejich použití jako bezespárového povlaku v potravinářském průmyslu byla testována a potvrzena externím institutem. Systémy se vyznačují vysokou mechanickou a dobrou chemickou odolností. Kombinací speciálních pojiv na bázi epoxidových pryskyřic a odpovídajících plniv lze vytvářet hospodárné systémy, které jsou vhodné pro různé oblasti použití. Díky těmto a mnoha dalším vlastnostem jsou tyto produkty a systémy již řadu let osvědčené pro použití na podlahách v potravinářském průmyslu.

Pečeticí vrstvy slouží jako cenově výhodná možnost ochrany podlah s lehkou až střední zátěží a dosahují tloušťky vrstvy až do 0,5 mm.

Vlastnosti

• spolehlivě chrání (např. před slabými kyselinami),

• kopírují struktury podkladu,

• lehká mechanická zatížitelnost.

Použití

• výrobní a skladovací prostory,

• vedlejší prostory,

• sociální zařízení.

Lité stěrky mohou vyrovnávat jen menší nerovnosti podkladu. Materiál se rovnoměrně roztírá a rozlévá, čímž vzniká hladký povrch. Vrstva se nanáší v tloušťce do 3 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti

• samonivelační,

• střední mechanická a chemická zatížitelnost,

• vyrovnává menší nerovnosti.

Použití

• prostory, kde je požadována bezpečnost chůze,

• prostory s dynamickou zatížitelností.

Přesypávaná stěrka se skládá z tekuté nosné vrstvy, do které se vsypává vhodný materiál (např. křemenný písek nebo tvrzený vsypový materiál) až do jejího nasycení. Po vytvrzení se nepřichycený přebytek odstraní a nanese se vrchní pečeticí vrstva. Tloušťka vrstvy se pohybuje mezi 1,5 a 9 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti

• vysoká mechanická odolnost v závislosti na systému,

• nidividuálně nastavitelný povrch bezpečně chrání proti uklouznutí.

Použití

• Trvale mokré prostory,

• kovoprůmysl,

• potravinářský průmysl.

Ručně/strojně hlazená stěrka má nejnižší podíl pojiv a jemně laděnou křivku zrnitosti plniv. Maltová směs se aplikuje v rovnoměrné vrstvě a potom se zhutní zahlazením. Minimální tloušťka vrstvy je trojnásobek maximální frakce použitého plniva.

Vlastnosti

• velmi vysoká mechanická zatížitelnost,

• vyrovnává velké nerovnosti,

• protiskluzná,

• použitelná i na plochách se spádem.

Použití

• potravinářský průmysl,

• kovoprůmysl,

• výrobní prostory.

Stěrky z PU betonu

Pružné a bezpečné zároveň – Remmers Crete PU beton je ideální kombinací vodní polyolemulze a polyuretanového pojiva, které se skládá z polymerních MDI. Tím získává podlaha mimořádnou tepelnou, chemickou a mechanickou odolnost. Systém se díky svým složkám může přizpůsobit nejrůznějším požadavkům potravinářských společností. Použitím příslušného vsypového materiálu lze vytvořit hladký nebo strukturovaný povrch – ideální pro docílení optimální protiskluznosti podlahy.

Pečeticí nátěry slouží jako cenově výhodná možnost ochrany podlah s lehkou až střední zátěží a dosahují tloušťky vrstvy až do 0,5 mm. Přitom kopírují povrchovou strukturu a mohou vyrovnat jen velmi mírné nerovnosti.

Vlastnosti

• spolehlivě chrání (např. před slabými kyselinami),

• kopírují struktury podkladu.

Použití

• lehká až střední mechanická zatížitelnost,

• výrobní a skladovací prostory.

Lité stěrky mohou vyrovnávat jen menší nerovnosti podkladu. Materiál se rovnoměrně roztírá a rozlévá, čímž vzniká hladký povrch. Vrstva se nanáší v tloušťce do 3 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti

• samonivelační,

• pigmentovaná,

• střední mechanická a chemická zatížitelnost,

• vyrovnává menší nerovnosti.

Použití

• prostory bez kluzkých prostředků, kde je požadována bezpečnost chůze,

• prostory s dynamickou zatížitelností.

Přesypávaná stěrka se skládá z tekuté nosné vrstvy, do které se vsypává vhodný materiál (např. křemenný písek nebo tvrzený vsypový materiál) až do jejího nasycení. Po vytvrzení se nepřichycený přebytek odstraní a nanese se vrchní pečeticí vrstva. Tloušťka vrstvy se pohybuje mezi 1,5 a 9 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti

• vysoká mechanická, tepelná odolnost v závislosti na systému,

• individuálně nastavitelný povrch bezpečně chrání proti uklouznutí.

Použití

• trvale mokré prostory,

• kovoprůmysl,

• potravinářský průmysl.

Ručně/strojně hlazená stěrka má nejnižší podíl pojiv a jemně laděnou křivku zrnitosti plniv. Maltová směs je stěrkovatelná a poté musí být uhlazena hladítkem. Tloušťka vrstvy je nejméně 4 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti

• velmi vysoká mechanická zatížitelnost,

• vyrovnává větší nerovnosti,

• protiskluzná,

• použitelná i na plochách se spádem.

Použití

• v prostorech, kde je vyžadována protiskluznost,

• v prostorech, kde je požadována odolnost proti bodovému zatížení.