Sewer corridor©
rcc wastewater

Pro trvalé zatížení chemickou a biogenní korozí kyselinou sýrovou

Vodohospodářské stavby, jako jsou čistírny odpadních vod, jsou vystaveny extrémnímu trvalému zatížení, jako např. chemické a biogenní korozi kyselinou sýrovou (BSK), kladnému a negativnímu vodnímu zatížení a mechanickému namáhání, jež zkracují jejich životnost. Remmers Fachplanung vám poskytne vše z jednoho zdroje: kvalifikovanou analýzu stavu podkladu, vytvoření sanační koncepce na míru a podporu při sanačních pracích s trvale udržitelným výsledkem.

Sewer tunnel©

Poškození způsobené anaerobní odpadní vodou

Moderní domácí spotřebiče dnes výrazně snižují spotřebu vody. Jelikož však podíl nečistot snížen není, zvyšuje se jejich koncentrace, čímž vzniká anaerobní voda silně zatěžující kanalizaci.

• Statická expozice,

• chemické zatížení,

• biologické zatížení.

• Mechanická zátěž (abraze)

• Dynamické zatížení (provoz)

• Vodní zatížení

Požadavky dle výzkumného projektu IKT

Aby se zabránilo následnému poškození po provedené opravě, pověřilo ministerstvo spolkové země Severní Porýní Vestfálsko Ústav pro podzemní infrastruktury IKT výzkumným projektem realizovaným na 20 betonových šachtách. Jako nejbezpečnější minerální ostění kanalizačních šachet se zde osvědčila technologie Remmers Silicate, která ohromila komplexností svých vlastností, a to zejména s ohledem na:

• Přilnavost k podkladu a nevytváření trhlin,

• utěsnění proti kladnému a zápornému vodnímu tlaku,

• ochrana povrchu.

Systém Remmers Silicate

Minerální ochranné systémy od společnosti Remmers, s uplatněním technologie Silicate, patří celosvětově k nejosvědčenějším materiálům na opravu staveb.

• Vysoká odolnost vůči chemikáliím s pH 0 a pH 14 dle směrnic Sielbau,

• odolnost vůči vysokým teplotám až do +570 °C,

• vysoká odolnost vůči abrazi,

• odolnost vůči vysokotlakému čištění do 120 bar a +150 °C,

• vynikající přilnavost k podkladu.

Sewerage ©