©

Hospic sv. Alžběty

Hospic sv. Alžběty

Brno

Zakladatelka kláštera alžbětinek Marie Johana Alžběta z Waldorfu věnovala řádu sv. Alžběty pozemek pro zřízení nového kláštera. Ten byl koncem 18. století dokončen. Po roce 1950 se konvent stal součástí Charity, nacházela se zde léčebna dlouhodobě nemocných a domov důchodců, řeholnice tu nadále mohly pracovat. Po Sametové revoluci byl objekt alžbětinkám vrácen. V současné době zde opět existuje konvent a sestry pracují v hospici.

Lůžkový hospic je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím komplexní paliativní péči nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění.

Na historickém objektu, který byl při sanačních opatřeních neustále kontrolován zástupci památkové péče, se projevovala vzlínající vlhkost v 1.NP až do výšky 1,5m nad podlahou. Byla zde provedena injektáž proti vzlínající vlhkosti produktem Kiesol iK, opatření proti solím Salt IH, soli a vlhkost jímající omítkový systém SP levell a SP top white, svislé minerální stěrky WP Sulfatex a MB 2K.

Referenční údaje
Krátký popis
Rekonstrukce a dostavba severního křídla kláštera sv. Alžběty
Projektant
Ing. arch. Tomáš Jurák
Realizátor
ESOX spol. s r.o.
Adresa objektu
Brno
Dokončení
2021
Možná prohlídka
Ne

Použité produkty nebo systémy

Stáhnout

Stáhnout jako PDF

  • ©
ukázat vše

další reference

Filiální novorománský kostel Narození Panny Marie postaven v roce 1850 jako náhrada bývalé kaple.Proběhla zde rekonstrukce fasády dominantního objektu obce, který je po staletí spojnicí místní komunity.
Číst dále