• Color SA plus
 • Color SA plus
  • Color SA plus
  • Color SA plus

  Číslo produktu 298405

  Color SA plus

  Kvalitní, nízkoemisní barva na vnitřní stěny s mikrostříbrem působícím jako ochrana filmu proti napadení plísní

  Odstín: bílý (weiß) | 2984

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Čistě akrylátové pojivo
  Hustota (20 °C) Cca 1,15 kg/l
  Viskozita V závislosti na zpracování

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Odstín Bílý
  Stupeň lesku tupý mat

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Povrchy ohrožené plísní, např. v obytných prostorách, školách, školkách, kancelářích, hotelech, gastronomických provozech a zařízeních wellness
  • Vrchní nátěr minerálních povrchových úprav stěn, omítek, sádrokartonových desek (GKP), dřevotřískových tapet a tapet ze skelné tkaniny, pevně přilnavých starých nátěrů.
  • V prostorách s pobytem osob se zvýšenou citlivostí (děti, alergici)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Prostupný pro vodní páry
  • Trvanlivý, odolný vůči otěru (třída otěru za mokra 2 dle DIN EN 13300)
  • Vysoká krycí schopnost (třída 2 podle DIN EN 13300)
  • Stupeň lesku: matný
  • Bez rozpouštědel a změkčovadel
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Stavebně technické vady, jako např. tepelné mosty, se musí odstranit.

    Musí se zabránit vytváření kondenzátu.

   • Přípravy

    Povrchovou plíseň beze zbytku odstranit výrobkem Remmers Schimmel-Stop (č. výr. 0693).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Materiál aplikovat vždy ve dvou pracovních krocích.

    Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    První nátěr lze ředit přidáním až 5 % vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, plochý štětec, malířská štětka, plyšový váleček, hranatá malířská štětka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Stříkance ihned vyčistit vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 0,15 l /m² na pracovní krok (dle kvality podkladu).

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA