Číslo produktu 388001

Tex 4/100

Armovací sklotextilní síťovina potažená polymerními plasty

LANG_VARIANTE
3880 | Tex 4/100
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Velikost oka 4 x 4 mm
Plošná hmotnost Cca 160 g/m²
Odolnost vůči roztržení osnova Min. 2000 N
Odolnost vůči roztržení útek Min. 2000 N

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • podlaha/stěna interiér a exteriér
 • Absorpce pohybů v podkladu
 • Oprava trhlin
 • Tepelně izolační kompozitní systémy.
 • Vyztužení iQ M universal a SL Fill Q3

Vlastnosti

 • Trvale elastický
 • Odolný proti kořenům rostlin
 • Odolný alkáliím
 • Protiskluzová úprava
 • Šířka: 1 m / délka: 50 m
 • Zpracování
  • Nasponkování

   Po aplikaci penetrace cca 6x na m² a jejím uschnutí se tkanina se nasponkuje na zbroušené, vysáté dřevěné podlahy.

   Překrytí v podélném a příčném směru ≥ 10 cm.

    

   Lepení

   Tkaninu zamáčkněte po celé ploše do povlakové hmoty.

   Překrytí v podélném a příčném směru ≥ 10 cm.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Uchovávejte v původním obalu a skladujte na suchém místě.

 • Spotřeba
  • Celkem nanášené množství asi 1,1 m² / m²
  • Cca 1,1 m²/m²

 • Obecné pokyny
  • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.