Číslo produktu 026301

Power Protect P 25 / P 40 [eco]

Tepelně izolační deska pro ekologicky udržitelnou sanaci plísní

Rozměry (délka x šířka)
LANG_VARIANTE
0263 | Power Protect P 40 [eco]

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Hodnota AW 41,82 kg/(m²h0,5)
Reakce na oheň B-s1, d0
Porozita ≤ 94 Vol.%
w80 0,0047 m³/m³
Difuze vodní páry µ 6,1
wsat 0,9427 m³/m³
Tepelná vodivost λ dry 0,05 W/(m∙k)
Objemová hmotnost Cca 152 kg/m³

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru
 • Sanace a prevence vzniku plísně v budovách
 • Vytvoření minimální hygienické tepelné ochrany stavebních materiálů
 • Zlepšení mikroklimatických podmínek v místnosti díky zvýšené teplotě na povrchu stěn

Vlastnosti

 • Chrání životní prostředí a zdraví, obdržela značku Modrý anděl (Blauer Engel)
 • Paropropustný
 • Kapilárně aktivní (nasákavý)
 • Tepelně izolační, lambda 0,05 W/(m·K)
 • Brání vzniku plísně
 • Reakce na oheň: eurotřída B-s1,d0
 • Nízká montážní výška
 • Jednoduché zpracování
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být pevný, čistý a bezprašný.

   Podklad musí být rovný.

  • Přípravy

   Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Naneste materiál svisle na podklad pomocí zoubkovaného hladítka .

   Zatlačte na desku/panel odspodu.

   Je nutno dosáhnout celoplošného přilepení.

   V případě potřeby vyrovnejte nerovnosti povrchu <8 mm pomocí PP Fix.

 • Pokyny ke zpracování
  • Zakreslit požadované rozměry na desku.

   Zaříznout nožem na koberce nebo kmitací pilou

   Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.

   Desky osazujte odspodu.

   Vyvarovat se křížových spár.

   Dbát na správné umístění povrchu desky (označení „front side“ musí být po aplikaci viditelné).

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Při skladování v chladu, suchu a chráněné před mrazem je trvanlivost neomezená.

 • Spotřeba
  • 1,4 desky / m²
  • Cca 1,4 desky /m²

 • Obecné pokyny
  • Typický zápach po instalaci během fáze vysychání svrchní omítky.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Likvidujte dle platných předpisů.