Oblast použití

 • do interiéru
 • Zúžené prostory, např. ostění
 • Napojovací místa u podlahy

Vlastnosti

 • Ekologický a zabraňující vzniku plísní
 • Chrání životní prostředí a zdraví
 • Paropropustný
 • Kapilárně aktivní (nasákavý)
 • Tepelně izoluje, lambda 0,06 W / (m·K)
 • Nízká montážní výška
 • Jednoduché zpracování
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být pevný, čistý a bezprašný.

   Podklad musí být rovný.

  • Přípravy

   Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • V případě potřeby vyrovnat materiálem nerovnosti podkladu < 8 mm.

   Naneste materiál svisle na podklad pomocí zoubkovaného hladítka .

   Zatlačte na desku/panel odspodu.

   Je nutno dosáhnout celoplošného přilepení.

 • Pokyny ke zpracování
  • Zakreslit požadované rozměry na desku.

   Zaříznout nožem na koberce nebo kmitací pilou

   Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.

   Desky osazujte odspodu.

   Vyvarovat se křížových spár.

   Dbát na správné umístění povrchu desky (označení „front side“ musí být po aplikaci viditelné).

   Poté uhladit a vytvořit pomocí PP Fill (č. výr. 0261) jemný, uzavřený povrch, schopný nátěru.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Při skladování v chladu, suchu a chráněné před mrazem je trvanlivost neomezená.

 • Spotřeba
  • 4,5 desek/m²
  • Cca 4,5 desek/m²

 • Obecné pokyny
  • Typický zápach po instalaci během fáze vysychání svrchní omítky.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Likvidujte dle platných předpisů.