Číslo produktu 105020

SP Top SL [basic]

Kapilárně aktivní omítka regulující mikroklima, zvláště pro sanaci plísní.

Odstín:
smětanově bílý (vlastní odstín) | 1050
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Reakce na oheň Třída A1
Velikost zrna ≤ 2 mm
Kapilární absorpce vody > 1 kg/m²
Malta skupiny P II
Tl. vrstvy 10 - 50 mm
Tloušťka vrstvy Single layer up to 20 mm
Two layers up to 50 mm
Sypná hmotnost Cca 0,7 kg/dm³
Záměsová voda 6,5-6,8 l / 20 kg
Třída pevnosti v tlaku CS I (zde 1,5 N/mm²)

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • pro stěnu v interiéru a strop
 • Sanace a obnova vlhkých a plísněmi ohrožených ploch zdiva a stropů
 • Regulace vzdušné vlhkosti v interiérech
 • Zlepšení tepelného odporu obvodového zdiva

Vlastnosti

 • Difuzně otevřený a kapilárně aktivní
 • Vysoký podíl pórů umožňujících kapilární kondenzaci
 • Tepelně izolující
 • Tloušťka ve dvou vrstvách do 50 mm
 • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
 • Vhodný pro strojní zpracování
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

   Podklady: savé

   SP Prep aplikujte jako spojovací můstek ve formě sítě (pokrytí plochy 50-70 %) v tloušťce vrstvy max. 5 mm.

   Alternativně: Naneste SP Top SL jako kontaktní vrstvu.

   Podklad: slabě nasákavý

   Naneste SP Prep plně krycí (100 %) s tloušťkou vrstvy max. 5 mm.

   Alternativně: Naneste SP Top SL jako kontaktní vrstvu.

   Podklad: WP Top[basic] s drážkovaným povrchem v systému [basic] vnitřní hydroizolace.

   Nanést produkt jako škrábanou stěrku (kontaktní vrstvu).

    

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

  • Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

   Povrch stáhnout latí.

   Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

   Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrousit mřížkou.

   Čekací doba před aplikací následné vrstvy 3 dny.

    

   Jednovrstvě

   Tl. vrstvy jednovrstvě do 20 mm.

    

   Dvouvrstvě

   Tl. vrstvy na pracovní krok 10-20 mm.

   Tl. vrstvy do 30 mm čerstvý do čerstvého.

   Tl. vrstvy 30-50 mm, druhá vrstva po dostatečném vyschnutí (cca 12-24 hod.).

   První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Na kritických podkladech (velmi nerovné nebo popraskané, šmíšené zdivo) doporučujeme zabudování armovací tkaniny v horní třetině vrstvy sanační omítky.

   V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

   Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

   Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

   Pro zajištění úspěšného výsledku sanace dodržte podmínky vysychání dle směrnice WTA 2-9-20/D.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, dřevěné hladítko, plastové hladítko, houbové hladítko.

   Vhodné strojní zařízení.

  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Celkem nanášené množství 5,6 kg/m² na cm tloušťky vrstvy
  • Cca 5,6 kg/m²/cm tl. vrstvy

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

   Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.