• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 021020

  SL Fill Q4

  Jemná stěrka

  Odstín:
  starobílá (altweiß) přirozená barva | 0210
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Velikost zrna ≤ 0,1 mm
  Tloušťka vrstvy Možnost rozšíření až o 2 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,1 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 7,0-8,0 l/20 kg
  Kapilární absorpce vody w24 > 1 kg/m²
  Propustnost vodní páry µ < 14
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • Interiéry
  • Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr
  • Stupeň kvality povrchu Q2-Q4

  Vlastnosti

  • Lze vytáhnout do ztracena
  • Dobrá brousitelnost
  • Vysoká přídržnost
  • Necitlivý na vlhkost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Hmotu lze nanášet v libovolné tloušťce vrstvy

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Po vytvrzení je možno provést broušení.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Chraňte před příliš rychlým vyschnutím.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, houbové hladítko, škrabák na břizolit

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 2,2 kg/m² při tloušťce vrstvy 2 mm

  • Obecné pokyny
   • Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty