©

Sušicí technologie

Od klasické sušicí techniky až k systémům vytvrzujícím působením záření.

Škála sušicích postupů sahá od klasické (fyzikální/chemické) sušicí techniky až po systémy vytvrzující působením záření. V závislosti na lakovacím procesu se musí zvolit odpovídající druh sušení. Remmers nabízí vysoce účinné lakovací technologie pro kompletní spektrum aplikací.

Mikrovlnné sušení MOS

Při mikrovlnném sušení MOS se do nátěrové skladby přivádí zářením o vlnové délce 2,54 GHZ energie stimulující selektivně/speciálně molekuly vody. Molekuly vody tak mohou opustit nátěrový film a lze je odvést pomocí tryskové sušičky.

Sušení působením UV záření

Sušení ultrafialovým světlem se hodí pro speciální nátěrové hmoty s fotoiniciátorem, vytvrzující UV zářením, přičemž po fyzikálním sušení vodou ředitelných produktů pomocí shora popsané technologie následuje ozáření UV paprsky, vyvolávající chemickou reakci - proces zesítění. Klasickými zářiči pro vytvrzení jsou galliové a rtuťové zářiče.

Sušení pomocí LEC/LED

U nízkoenergetického vytvrzování/vytvrzování pomocí světelných diod se jedná o vytvrzování UV zářením se sníženou potřebou energie. Materiály se přitom vytvrzují za použití menšího výkonu zářiče a náklady na energii tak výrazně klesají.

Elektrostatické sušení

U elektrostatického sušení se jedná o speciální formu sušení a vytvrzování působením záření (za použití elektrostatiky)

Sušicí kanál

Horkovzdušná sušička se např. hodí pro regálové vozíky se stálou výměnou vzduchu a stoupající teplotní křivkou v hodnotě cca 25 °C - 30 °C v počátečním úseku, 40 °C - 45 °C ve středním úseku a cca 25 °C - 20 °C v chladicím úseku. Doby pracovního taktu natíraných profilovaných dřevěných dílců v sušicím kanálu jsou závislé zejména na aplikovaných tloušťkách mokrých vrstev.

Sušení působením infračerveného záření

U infračerveného záření se čerstvě ošetřený povrch ozařuje infračerveným středněvlnným zářičem, přičemž voda v nátěrových materiálech absorbuje záření, přemění ho na teplo, a proto se vypaří. Výhodná by byla kombinace infračerveného ozařování a horkovzdušného sušení, aby se dalo zaručit efektivní proschnutí dané nátěrové hmoty.

Sušení cíleným infračerveným zářením

U tohoto postupu sušení se používají infračervené zářiče, jejichž emisní spektrum je cíleně sladěno s absorpční křivkou uvolňujících se těkavých složek laku (cílený přívod tepla dovnitř lakové vrstvy). Výraznou předností této sušicí techniky je, že lak schne zevnitř směrem ven rovnoměrně, rychle a šetrně. Po ozáření se těkavé složky laku odvedou pomocí tryskové sušičky.