• FL grout flex

  Číslo produktu 289106

  FL grout flex

  Modifikovaná výplňová spárovací hmota

  Odstín: zementgrau | 2891
  Odstín: zementgrau | 2891
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pochozí Po cca 24 hodinách
  Malta skupiny III
  Sypná hmotnost Cca 1,5 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 1,2 l / 6 kg
  Ca. 5,0 l / 25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • V interiéru a exteriéru, v suchém a mokrém prostředí
  • Šířka spár 4 – 20 mm
  • Pro vyhřívané podlahové konstrukce
  • Spárování keramických stěnových obkladů a podlahových krytin
  • Stěny ze skleněných tvárnic

  Vlastnosti

  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Vysoká odolnost vůči oděru
  • Snížená absorpce vody
  • Flexibilní spárovací malta podle DIN EN 13888
  • Odolný vůči vodě a mrazu
  • Dobrá přilnavost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Vyčistěte spáry od přebytečného lepidla.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Spárování / Gumová stěrka
   • Spárovací hmotu nanášejte celoplošně pogumovanou stěrkou a zatlačením vpravte do spár.

    Poté ostrým stažením odstraňte přebytek.

    Povrchové závoje po natažení malty lehce odstraňte vlhkou houbou.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahřívaných plochách.

    Pomocí prstového testu zkontrolujte, zda je materiál dostatečně zatuhlý a omyvatelný.

    Čištění se provádí s minimem vody.

    Poslední krok čištění provádějte vždy čistou vodou.

    Chraňte před příliš rychlým vyschnutím.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Spárování / Gumová stěrka
   • Míchací zařízení, nerezové hladítko, spárovací hmota, hladítko s houbou, houba

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,8 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,8 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

  • Obecné pokyny
   • Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Vzlínání vlhkosti ze spodní konstrukce a podmínky prostředí ovlivňují tuhnutí ostrost barev.

    Pokud je to možné, nepoužívejte v podlahové ploše světlé odstíny citlivé na nečistoty.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty