• Color SP

  Číslo produktu 308005

  Color SP

  Vysoce paropropustná interiérová barva pro systémy sanačních omítek

  Odstín: bílý | 3080
  Odstín: bílý | 3080
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel
  Hustota (20 °C) Cca 1,4 kg/l
  Viskozita Odpovídající zpracování
  Propustnost vodní páry sd-hodnota < 0,01 m při 0,3 l/m²

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Krycí nátěr sanačních omítek v interiérech
  • Minerální podklady
  • Renovační nátěr na matných, nosných starých nátěrech
  • Tapety / dřevotříska

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Bez rozpouštědel a změkčovadel
  • Nízkoemisní
  • Třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300
  • Krycí schopnost: třída 1 při 7,5 m2/l
  • Stupeň lesku: nevýrazně matný
  • Vysoce paropropustný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin.

    Bez solí, škodlivých stavbám.

   • Přípravy

    Uvolněné, staré nátěry beze zbytku odstranit.

    Pískující, pevně přilnavé podklady penetrovat produktem Primer Hydro F (č.výr. 2842).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Materiál aplikovat podle vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

    Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, štětka, plyšový váleček, stříkací zařízení airless.

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Spotřeba
   • 130 - 150 ml na pracovní postup 7 m²
   • Cca 0,13 - 0,15 l /m² na pracovní krok

   • Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty