• PUR SL-212-Schichtlack
 • PUR SL-212-Schichtlack
  • PUR SL-212-Schichtlack
  • PUR SL-212-Schichtlack

  Číslo produktu 197005

  PUR SL-212-Schichtlack

  Vrstvový lak, velmi odolný vůči poškrábání a s výbornou plnící schopností

  Button EN 71/3 Schaukelpferd
  Odstín: farblos hedvábny lesk | 1970
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Polyakrylátová pryskyřice, alkydová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  Zápach Atypický
  Průtokový pohárek DIN 4  Cca 30

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Základní nátěr & konečný nátěr
  • Masivní dřevo & dýhy
  • Hodnotný nábytek
  • Nábytek do kuchyní a koupelen
  • Stolní a pracovní desky
  • Krycí lak pro Colorlacke (odolnost proti oděru/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Rychlé schnutí
  • Dobrá brousitelnost
  • Dobrý rozliv
  • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Světlostálý
  • Dobře drží (lakování v závěsu)
  • Vysoká plnivost
  • Velmi vysoká vůči poškrábání
  • Vysoká odolnost vůči oděru
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.

    Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

    V případě barvení, namořte podklad pomocí prostředků Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +18 °C do max. +25 °C.

   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, Tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

    V případě potřeby proces opakujte.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Časový úsek, ve kterém můžete produkt zpracovat bez mezibrusu, se orientuje podle hodnoty "Přetíratelný" (doba schnutí). Po překročení tohoto časového úseku je nutné plochu před dalšími pracovními úkony obrousit a očistit od prachu.

    Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 30-40 minutách Přetíratelný: po cca 2 hodinách Stohovatelný: po uschnutí přes noc

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby pomocí V-890-Verdünnung, V-897-Verdünnung, V-893-Verzögerer

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Stříkací zařízení Airless, Airmix, stříkací pistole s pohárkem

   • Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 80 - 120 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

    Menší mechanická poškození lze případně opravit pomocí Remmers Reparatur setu.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.