• Primer Hydro HF
 • Primer Hydro HF
  • Primer Hydro HF
  • Primer Hydro HF

  Číslo produktu 072505

  Primer Hydro HF

  Hloubková penetrace na vodní bázi se zpevňujícím a hydrofobním účinkem

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled Mléčně bílá
  Hustota (20 °C) Cca 1,0 g/cm³
  Obsah pevných látek Cca 8 %
  Bod vzplanutí Nehořlavý - ředitelný vodou
  Hodnota pH 8,5
  Nosný materiál Voda

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Penetrace pro pískující, minerální podklady jako P II a P III
  • Zvětralé, nosné staré nátěry

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zpevňující
  • Vyrovnává savost
  • Vodný roztok
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Suché, čisté, bez prachu a trhlin (kromě vlasových trhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování/Stříkání
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Před použitím protřepejte.

    Předcházející krok případně opakovat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochraňte.

    Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vzlínající vlhkost.

    Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

    Lze ředit vodou v závislosti na savosti podkladu

    Nevytvářejte lesklé povrchy.

   • Sušení

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Stříkání
   • Štětec, štětka, hranatá malířská štětka

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml - 200 ml Total / m²
   • Cca 0,1 - 0,2 l/m² dle podkladu

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.