Číslo produktu 301408

MB 2K

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Báze Polymerní pojivo, cement, aditiva, speciální plniva
Reakce na oheň Třída E (DIN EN 13501-1)
Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,0 kg/dm³
Konzistence Pastózní
Přemostění trhlin ≥ 3 mm (při tloušťce suché vrstvy ≥ 3 mm)
Tloušťka vrstvy 1,1 mm čerstvé vrstvy odpovídá cca 1 mm suché vrstvy
Tlaková zkouška na trhliny Splněna i bez zesilující vložky
Difuze vodní páry µ = 1755
Vodotěsnost Až 8 m vodního sloupce

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • podlaha/stěna interiér a exteriér
 • Rychlá hydroizolace
 • Hydroizolace novostaveb
 • Horizontální izolace uvnitř zdiva (mezilehlá) i pod něj
 • Dodatečné hydroizolace podle WTA
 • Aplikace > 3 m pod úrovní terénu
 • Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (vodonepropustné konstrukce)
 • Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
 • Spřažená izolace
 • Adhezní můstek na staré živičné izolace

Vlastnosti

 • Více než 3 mm testované přemostění trhlin! (podle DIN EN 14891)
 • Rychle vysychá a vytvrzuje po 18 hodinách
 • Splňuje požadavky na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bázi živice (PMBC)
 • Certifikováno, nepropouští radon.
 • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Neobsahuje rozpouštědla
 • Neobsahuje živice
 • Nepropustný proti tlakové vodě
 • Vysoká adhezní pevnost
 • Velmi dobrá přilnavost na neminerálních podkladech (např. umělé hmoty, kovy, atd.)
 • Vysoce flexibilní, roztažný a přemosťující trhliny
 • Časně převrstvitelný (≥ 4h)
 • Odolný UV záření
 • Odolný mrazu a posypovým solím
 • Lze jej přetírat a omítat
 • Aplikace nátěrem, hladítkem, tmelením, stříkáním
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleje, mastnoty a separačních látek.

   Neminerální a neporézní podklady je potřeba zdrsnit.

   Nasákavé minerální podklady, nikoli samozhutnitelný beton (SCC), mohou být matně vlhké.

  • Přípravy

   Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

   Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

   Vyztužte přechody/spoje/spáry na neminerálních podkladech/komponentech spárovacími (těsnícími) páskami ( série VF).

   Popřípadě vytvořte pomocí vhodné malty těsnicí žlábek.

   Nerovnosti > 5 mm vyplnit vhodnou maltou nebo MB 2K s plnivem Selectmix RMS (v poměru 1:1 až 1:3).

   U prostupů zdrsněte novodurové trubky kanalizace smirkovým papírem, očistěte kovové trubky a v případě potřeby obruste povrch.

   V případě potřeby provést ochranu proti vlhkosti ze strany podkladu.

   Savé minerální podklady penetrovat výrobkem Kiesolem MB.

   Pórovité, slabě nasákavé podklady vytmelit materiálem jako prevenci proti tvorbě puchýřů (spotřeba cca 500 g/m2).

 • Úprava
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Vhodným míchacím přístrojem promíchejte tekutou složku (složka A).

   Rozpuštěnou práškovou složku (složka B) kompletně přidejte na kapalnou složku.

   Po cca 1 min. míchání přerušit a nechat uniknout vzduchové bublinky.

   Ulpělý prášek na okrajích odstranit.

   V míchání pokračujte cca 2 minuty.

   Po celou dobu míchání nechat mísící nástroj u dna nádoby.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Natírání / Potěr / Nahazování zednickou lžíci / Stříkání
  • Svislá plošná izolace

   Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

   Vodorovná plošná izolace

   Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

   Po vytvrdnutí izolace se před aplikací potěru položí polyetylenová fólie ve dvou vrstvách jako ochranná a kluzná vrstva.

   Na okrajích je třeba stěrku aplikovat až k horní hraně podlahy, resp. k vodorovné izolaci ve zdivu.

   Vodorovné utěsnění uvnitř zdiva a pod stěnami

   Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

   Detaily napojení / pracovní spáry

   Vnitřní rohy a připojovací spáry, jakož i připojení k neminerálním komponentům (např. francouzská okna, dveře atd.) a spáry na izolačních deskách vystužte se spárovací (těsnicí) páskou řady VF.

   Aplikujte přípravek, použijte pásku Tape VF po celé ploše a bez bublin záhybů ji zapracujte.

   Prostupy

   W1-E: Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

   W2.1-E: Integrujte prostupy potrubí do hydroizolace pomocí lepící příruby nebo vhodné volné/pevné příruby.

   Soklová omítka

   Přibližně po 4 hodinách lze provést opětovný nátěr lepicí a armovací maltou, např. Remmers VM Fill / VM Fill rapid.

   Do vrstvy omítky zapracujte celoplošně armovací síť.

   Převrstvení a obkládání

   Po 4 hod. přepracovat převrstvení lepicí maltou, tmelem nebo armovací maltou.

   Nátěry

   Přímé přetření nátěrem je možné disperzními nátěrovými hmotami bohatými na pojivo.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

 • Pokyny ke zpracování
  • Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škraloupu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).

   Nezpracovávat na přímém slunci.

   Nepoužívejte na neošetřený hliník.

   Tmelicí vrstva se obecně nepovažuje za izolační vrstvu.

   Celková tloušťka vlhké vrstvy nesmí překročit 5 mm.

   Pohybem materiálu (např. míchaní) v záměsném kbelíku lze zabránit předčasné tvorbě škraloupu na povrchu.

   Zatuhlý materiál nesmí být opětovně rozmíchán s vodou, lze jej opět rozmíchat pouze s čerstvým materiálem.

   Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

   Izolaci chránit před mechanickým poškozením.

   Izolace není vhodná pod bodové zatížení bez dodatečné výztužné vrstvy pro rozložení zatížení.

   Při práci v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání (v případě potřeby použít ochranu dýchacích cest).

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Váleček, míchací nástroj, nabírací lžíce, hladicí lžíce, tloušťkovací hladítko, štětka na stěrky, plochý štětec,

  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

   Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 9 měsíců
  • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,1 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Min. 1,1 kg/m²/mm suché izolační vrstvy

   Tloušťky vrstev a spotřeby při použití jako flexibilní minerální izolační stěrka MDS v interiéru a exteriéru: viz tabulka spotřeb v části Příklady použití.

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Příklady použití

  • Třídy působení vody  (DIN 18533/18534/18535)


   Tloušťka suché vrstvy (mm)
   Tloušťka mokré vrstvy (mm)

   Spotřeba (kg/m²) 


   Vydatnost 25 kg (m²)
   W1-E* 
   Zemní vlhkost a netlaková voda≥ 2
   ca. 2,2
   ca. 2,2
   ca. 11,3

   W2.1-E** 

   Mírné působení tlakové vody (hloubka ponoru<3 m)
   ≥ 3
   ca. 3,3
   ca. 3,3
   ca. 7,5

   W2.1-E**

   Utěsnění  přechodu na vodostavební beton

   Mírné působení tlakové vody (hloubka ponoru<3 m)
   ≥ 3
   ca. 3,3
   ca. 3,3
   ca. 7,5

   W2.2-E*** 

   Silné působení tlakové vody (hloubka ponoru>3 m)
   ≥ 4
   ca. 4,4
   ca. 4,4
   ca. 5,6

   W3-E** 

   Působení netlakové vody na základové desky zahrnuté zeminou


   ≥ 3
   ca. 3,3
   ca. 3,3
   ca. 7,5

   W4-E   

    

   Stříkající voda a zemní vlhkost na soklu stěn a kapilární voda ve zdivu a pod zdivem

   ≥ 2
   ca. 2,2
   ca. 2,2
   ca. 11,3
   W0-I a W1-I 
   Nízké a mírné působení vody 
   ≥ 2
   ca. 2,2
   ca. 2,2
   ca. 11,3
   W2-I a W3-I Silné a velmi silné působení vody bez chemických vlivů
   ≥ 2
   ca. 2,2
   ca. 2,2
   ca. 11,3
   W2-B
   Působení vody v nádržích s výškou plnění ≤8 m
   ≥ 3
   ca. 3,3
   ca. 3,3
   ca. 7,5
   *     Vyžaduje se zvláštní ujednání o zdivu
   **   Vyžaduje se zvláštní ujednání
   *** Vyžaduje se zvláštní ujednání - pouze na betonové podklady do hloubky ponoru 8 m

   Navýšení tloušťky vrstvy dle DIN 18533:
   Německá norma stanoví navýšení tloušťky vrstvy dz, aby byla zajištěna minimální tloušťka suché vrstvy dmin. Ta zohledňuje jak kolísání související se zpracováním dv, tak dodatečnou spotřebu na vyrovnání podkladu du. Pokud je podklad vyrovnán samostatně (např. škrábaná stěrka), du se do výpočtu nezapočítává.
   du = spotřeba škrábané stěrky cca 0,5 kg/m² (v závislosti na podkladu)
   dv = s tloušťkovacím hladítkem není možné / jinak spotřeba 0,4kg/m² (dmin = 3 mm)

 • Obecné pokyny
  • Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

   Při plánování a provádění je třeba dodržovat osvědčení o vhodnosti (abP).

   Zvláštní ujednání a osvědčení o vhodnosti (AbP) jsou k dispozici na www.remmers.com.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Pro posouzení vhodnosti výrobku k použití nejsou zkoušky odlupováním adheziva vhodné ani povolené.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Nástroje, příslušenství a PSA

Stěrka MB 2K v akci: