Číslo produktu 042825

WP Top [basic]

Minerální těsnící omítka

Odstín: grau | 0428
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Reakce na oheň Třída A1
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm² (odpovídá CS IV)
Těsný proti tlakové vodě ≤ 1,0 bar bez adézního můstku
≤ 1,5 bar s adézním můstkem
Dynamický modul pružnosti ≥ 10000 N/mm²
Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,9 kg/dm³
Velikost zrna 2 mm
Kapilární absorpce vody ≤ 0,1 kg/(m²min0,5)
Tloušťka vrstvy Jedna vrstva 15 - 30 mm
Sypná hmotnost Cca 1,65 kg/dm³
Záměsová voda 3,8 - 4,5 l/25 kg

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • V interiéru:
  – Izolační systém pro užitkové prostory
  – Izolační systém pod sanační maltu
 • V exteriéru:
  - Vyrovnání pod polymerem modifikovanými izolacemi na bázi živice (PMBC) a flexibilními minerálními stěrkami (MDS)
  - Omítka na podezdívky
  - Vodotěsná omítková a zdicí malta

Vlastnosti

 • Vodotěsný
 • Nestékavý
 • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
 • Odolný vodě, povětrnosti a mrazu
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

   Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

   Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

   Podklady znečištěné solí předem ošetřete Kiesolem (MR 1: 1 zředěným vodou), proveďte následné práce čerstvé do čerstvého - během reakční doby.

   Podklad: savý s nízkou soudržností

   SP Prep aplikujte jako spojovací můstek ve formě sítě (pokrytí plochy 50-70 %) v tloušťce vrstvy max. 5 mm.

   Alternativně: Aplikujte produkt WP Top [basic] jako kontaktní vrstvu.

   Podklad: slabě nasákavý

   Na silně nasákavý podklad použít celoplošně podhoz SP Prep (č. 0400).

   Alternativa: naneste produkt jako kontaktní vrstvu (upravenou na kašovitou konzistenci).

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až max. +30 °C

  • V exteriéru:

   Jednovrstvě

   Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

   Tloušťka jedné vrstvy 10 - 30 mm.

   Dvouvrstvě

   První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

   Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    

   Tloušťka vrstvy na pracovní postup 10 - 30 mm

   Povrch stáhnout latí.

   Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

   Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břizolit po dostatečném vyschnutí.

    

   V interiéru:

   Kontaktní vrstva s WP Sulfatex nebo s WP Top basic, upravená do kašovité konzistence.

   Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

   Naneste produkt ve dvou vrstvách v tloušťce vrstvy nejméně 20 mm.

   Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrousit mřížkovým škrabákem.

   Protikondenzační vrstva

   Po 2 až 7 dnech použijte stěrku regulující vlhkost Remmers iQ-Top SLS (0230) o tloušťce 5 mm.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

   Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Míchadlo, hladítko, zednická lžíce, dřevěné hladítko, plastové hladítko, škrabák na břízolit, hřeben

  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy resp. cca 1,6 kg/dm³

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

   Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.