Oblast použití

 • pro podlahy v interiéru
 • Vnitřní
 • Penetrace na nesavých podkladech, např. starých keramických obkladech.
 • Penetrace minerálních podkladů na bázi sádry nebo cementu

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Neobsahuje rozpouštědla
 • Rychle schne
 • Připravené k použití
 • Vynikající přilnavost k podkladu na nesavých podkladech
 • Snadno uchopitelný povrch pro optimální přilnavost
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Před aplikací materiálu nesmí podklad překročit následující maximální vlhkost:

   - Vyhřívané a nevyhřívané cementové podklady: max. 2,0 CM-%

   - Substráty vázané na síran vápenatý: max. 0,5 CM-%

   - Zahřáté substráty síranu vápenatého: max. 0,3 CM-%

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

  • Materiál protřepejte a po částech nanášejte na povrch.
   Materiál rovnoměrně rozetřete epoxidovým válečkem a pečlivě jej zapracujte do podkladu.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Epoxidový váleček, štětec

  • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 18 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 18 měsíců.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Spotřeba
  • Cca 50-100 ml/m² v závislosti na podkladu

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Příklady použití
  • Savé podklady:

   Materiál zřeďte vodou v poměru 1 : 1.

   Nesavé podklady:

   Aplikujte nezředěný materiál

 • Obecné pokyny
  • Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty