Číslo produktu 108425

  Betofix R4 SR

  Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

  LANG_VARIANTE
  1084 | šedá
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
  Reakce na oheň Třída A1
  Koeficient nestacionární migrace chloridů po 28 dnech 1,17 x 10-12 m²/s
  Pevnost v tlaku 1 d = ≥ 15 N/mm²
  7 d = ≥ 40 N/mm²
  28 d = ≥ 50 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti ≥ 25000 N/mm²
  Certifikace QDB
  Velikost zrna 2 mm
  Kapilární absorpce vody ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5)
  Záměsová voda Cca 10,7% odpovídá 2,7 l/25 kg
  Úbytek po 28 dnech ≤ 0,55 mm/m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
  • Metoda mokrého stříkání
  • Opravná a krycí malta podle DIN 19573
  • Výrobek pro opravu betonových konstrukcí se statickou funkcí.
  • Náhrada betonu podle
   - DIN 19573
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
  • V oblasti pitné vody splňuje požadavky pracovního listu W 270 a W 347 DVGW

  Vlastnosti

  • Vysoce odolný vůči pronikání chloridů
  • Odolnost vůči síranům (sulfátům)
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Nízký obsah zásad (SR/NA)
  • Stříkatelný
  • Dobře zpracovatelný na podhledech
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Betonový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické předpisy pro následující parametry:
    - Lepicí síla podkladu
    - Minimální drsnostt

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Výztuž:
    Obnažená výztuž musí být při použití protikorozní ochrany očištěna na SA 2,5, jinak na SA 2.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Pumpa na maltu/ Lžíce/Špachtle/ Hladítko / Pumpa na maltu
   • Doba zpracování
    (+20°C): cca. 60 Minut

     

    Tl. vrstvy v jednom pracovním kroku 5-25 mm.
    Tl. vrstvy ve dvou pracovních krocích < 50 mm, aplikace metodou "čerstvý do čerstvého".
    Tl. vrstvy v dutinách (výlomech) < 80 mm.

     

    Následná péče

    Čerstvé povrchy chraňte před příliš rychlým vysycháním vlivem větru, přímého slunečního záření, deště a/nebo mrazu po dobu nejméně 3 dnů!

     

    Strojní zpracování

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Míchání je možné pouze strojově!

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Pumpa na maltu/ Lžíce/Špachtle/ Hladítko / Pumpa na maltu
   • Míchací zařízení, zednická lžíce, hladítko.

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 2,0 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 2,0 kg/m²/mm tl. vrstvy, nebo cca 2,0 kg/dm³

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.