• PUR CL-240-Colorlack

  Číslo produktu 180101

  PUR CL-240-Colorlack

  Nehořlavý, světlostálý dvousložkový barevný lak s vysokou krycí schopností

  Varianta:
  Odstín:
  speciální odstíny cenová třída I | 1801
  Odstín: speciální odstíny cenová třída I | 1801
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,21 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo a materiály na bázi dřeva
  • Hodnotný nábytek
  • Nábytek do kuchyní a koupelen
  • Vybavení interiéru lodí
  • Dílce pro obchody a stavbu veletrhů
  • Jako lak na sklo (ve spojení s PUR GLA-820)
  • Jako metalický nátěr (ve spojení s UMA-824)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Velmi dobrá krycí schopnost
  • Vynikající rozliv
  • Pro zpracování i na vertikálních plochách
  • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Odolný vůči horké vodě a vodní páře
  • Nehořlavý
  • Světlostálý
  • Příjemný na dotyk
  • Bez aromátů
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.
    Na staveništi v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

    Broušení dřeva provádějte pomocí P 180 - 320.

    Brousení plniče provádějte pomocí P 240 - 320 .

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Bezprostředně před druhým nátěrem proveďte mezibrus (P 240 - 320).

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Pro dosažení neomezené odolnosti proti poškrábání a zvýšení chemické odolnosti , doporučujeme přelakovat světlostálými bezbarvými laky

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

    Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 - 120 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 - 120 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

    Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.