• PUR SL-212-Schichtlack
 • PUR SL-212-Schichtlack
  • PUR SL-212-Schichtlack
  • PUR SL-212-Schichtlack

  Číslo produktu 197205

  PUR SL-212-Schichtlack

  Dvousložkový plnící vícevrstvý lak, vysoce odolný vůči poškrábání

  Odstín: farblos mat | 1972
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Polyakrylátová pryskyřice, alkydová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  Zápach Typický pro tento druh
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 30

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Základní nátěr & konečný nátěr
  • Masivní dřevo & dýhy
  • Hodnotný nábytek
  • Nábytek do kuchyní a koupelen
  • Stolní a pracovní desky
  • Krycí lak pro Colorlacke (odolnost proti oděru/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Rychlé schnutí
  • Dobrá brousitelnost
  • Dobrý rozliv
  • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Světlostálý
  • Dobře drží (lakování v závěsu)
  • Vysoká plnivost
  • Velmi vysoká odolnost vůči poškrábání
  • Vysoká odolnost vůči oděru
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.
    Na staveništi v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

    V případě barvení, namořte podklad pomocí prostředků Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

    V případě potřeby proces opakujte.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Při přelakovávání krycích nátěrů je možné v případě potřeby přidat max. 10% krycí barvy do produktu, abychom zabránili posunutí barevného odstínu.

    Časový úsek, ve kterém můžete produkt zpracovat bez mezibrusu, se orientuje podle hodnoty "Přetíratelný" (doba schnutí). Po překročení tohoto časového úseku je nutné plochu před dalšími pracovními úkony obrousit a očistit od prachu.

    Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   • Sušení

    Míchací poměr 10:1 s PUR H-280:
    Suchý proti pracu: po cca 30 - 40 minutách
    Přelakovatelný: po cca 2 hodinách
    Stohovatelný: po vysušení přes noc

    Míchací poměr 5:1 s PUR H-280:
    Suchý proti prachu: po cca 60 minutách
    Přelakovatelný: po cca 5 hodinách
    Stohovatelný: po vysušení přes noc

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby ředidlem V-890, ředidlem V-897, zpomalovačem V-893

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

    Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 80 - 120 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

    Menší mechanická poškození lze případně opravit pomocí Remmers Reparatur setu.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.