• Glättmittel

  Číslo produktu 772501

  Glättmittel

  LANG_VARIANTE
  7725 | Glättmittel
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro dohlazení čerstvých silikonových, PU a MS hybridních polymerních těsnicích hmot

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vydatný koncentrát
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Štětec
   • Bezprostředně poté vyhlaďte těsnicí hmotu do požadovaného tvaru vhodným náčiním.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před použitím je nutné předběžnými zkouškami ověřit kompatibilitu se sousedními povrchy, např. s ošetřeným dřevem nebo přírodními kameny.

    Zbytky přípravku Glättmittel nenechejte zaschnout, protože mohou tvořit matné a lesklé skvrny na těsnicích hmotách.

    Přebytečný materiál na sousedních plochách (např. na skle) co nejrychleji odstraňte, aby se zabránilo stékání a vzniku skvrn.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty