Číslo produktu 714701

Aqua AG-26-Allgrund

Adhezní základ na kovy, tvrdé plasty a dřevo, s ochranou před korozi a izolující proti látkám obsaženým ve dřevě

Odstín: bílá (weiß) | 7147
Odstín: bílá (weiß) | 7147
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Hustota (20 °C) Cca 1,26 g/cm³
Zápach Mírný
Viskozita Tixotropní, cca 1500-2000 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • pro tvarově stálé dílce
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Základní nátěr a mezivrstva
 • Kovové podklady, např. (pozinkovaná) ocel, hliník, měď, mosaz
 • Tvrdé plasty
 • Dřevo do interiéru a exteriéru
 • Dřeviny s vysokým obsahem extraktivních látek jako jasan, hevea, dub, whitewood/yellow poplar
 • Masivní dřevo a dýhy

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
 • Ochrana proti korozi C3 podle DIN EN ISO 12944-6
 • Zabraňuje zažloutnutí v důsledku tříslovin obsažených ve dřevě a rozpustných ve vodě při světlých krycích nátěrech
 • Různé možnosti přelakování: (Systémové produkty)
 • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   Dřevo v interiéru: vlhkost dřeva 8 - 12%

  • Přípravy

   Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

   Další postupy jsou uvedeny v příkladech použití.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Materiál dobře promíchejte.

   Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    

   Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 100 - 140 bar,
   tlak přídavného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

   Airless stříkání: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 100 - 140 bar.

   Pistole s pohárkem: tryska 2,5 mm, tlak přídavného vzduchu: 2-3 bar.

    

   Po zaschnutí a mezibroušení naneste povlak laků na bázi vody nebo rozpouštědel.

   Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 6 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

   Nezpracovávejte při teplotě pod + 5 ° C.

   Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

  • Sušení

   Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
   Brousitelný: cca 4 hodiny
   Přelakovatelný: cca 6 hodin

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    

   Pro rychlejší schnutí lze povlak ošetřit v sušárně při max. teplotě 60 °C.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

  • Ředění

   V případě potřeby až 5% vody (pistole s pohárkem až 10% vody).

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Štětec s plastovými štětinami, plochý štětec, pěnový váleček, stříkací zařízení Airmix/Airless, pistole s průtokovým pohárkem

    

   Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 100 ml / m² na pracovní postup
  • Adhezní základ: 1 x 100 ml/m²
   2 pracovní nátěry jsou nutné jako ochrana proti korozi a jako izolace proti látkám obsažených ve dřevě (2 x 100 ml/m²)
   Jako izolační plnič na dřevo v interiéru: 2 x 200 - 250 ml/m²

 • Příklady použití
  • Příklady použitíNormyČistěníUpozornění
   Základní nátěr
   MezivrstvaVrchní nátěr
   Železo a ocelProsím, nahlédněte do BFS směrnice č. 20

   Z kovu je nutné mechanicky odstranit veškerou rez, okuje, zbytky po válcování a svařování, dokud není rozpoznatelný lesklý kovový povrch!

   Normalizační třída SA 2,5 (nosníky) a ST3 (rovné hrany) podle DIN EN ISO 12 944-4. Kromě toho by měly být ostré hrany zaobleny.
   Aqua
   AG-26
   Allgrund
   Aqua
   AG-26
   Allgrund
   viz systémové produkty

   Komponenty s práškovou povrchovou úpravou


   Prosím, nahlédněte do BFS směrnice č. 24
   Aqua MR-91-Multi Reiniger nebo amoniakový čistící prostředek s brusným rounem
   V závislosti na druhu práškového nátěru doporučujeme vytvořit zkušební plochu pro kontrolu přilnavosti.

   Aqua
   AG-26
   Allgrund

     ---
   viz systémové produkty

   Tuhé PVC
   Prosím, nahlédněte do BFS směrnice č. 22
   Aqua MR-91-Multi Reiniger nebo amoniakový čistící prostředek s brusným rounem
   V závislosti na typu PVC a třídě zatížení doporučujeme vytvořit zkušební plochu pro kontrolu přilnavosti.

   Aqua
   AG-26
   Allgrund

     ---
   viz systémové produkty
   Hliník (neeloxovaný)
   Prosím, nahlédněte do BFS směrnice č. 6
   Aqua MR-91-Multi Reiniger nebo amoniakový čistící prostředek s brusným rounem
   V závislosti na typu hliníku a třídě zatížení doporučujeme vytvořit zkušební plochu pro kontrolu přilnavosti.

   Aqua
   AG-26
   Allgrund


     ---viz systémové produkty
   Nosné staré nátěry
   Prosím, nahlédněte do BFS směrnice č. 20
   Nenosné podklady zcela odstraňte. Znovu natírat lze pouze nosné a nekřídované podklady
   V závislosti na starém nátěru doporučujeme vytvořit zkušební plochu pro kontrolu přilnavosti.

   Aqua
   AG-26
   Allgrund

     ---viz systémové produkty

   Zinek a pozinkovaná ocel

   Prosím, nahlédněte do BFS směrnice č. 5

   Aqua MR-91-Multi Reiniger nebo amoniakový čistící prostředek s brusným rounem

   V závislosti na typu zinku a třídě zatížení doporučujeme vytvořit zkušební plochu pro kontrolu přilnavosti.

   Aqua
   AG-26
   Allgrund

     ---
   viz systémové produkty
   Dřevo
   Prosím, nahlédněte do BFS směrnice č. 18
   Důkladně odstraňte nečistoty, mastnotu a uvolněné staré nátěry. Odstraňte uvolněné a popraskané suky, otevřené místa po pryskyřici a vyčistěte je (např. pomocí čisticího prostředku Aqua MR-91-Multi Reiniger)
   V závislosti na dřevěném podkladu a třídě zatížení doporučujeme vytvořit zkušební plochu pro kontrolu přilnavosti/izolačního účinku.
   Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * (ve venkovním prostředí, ochrana před hnilobou a zamodráním)2 x Aqua
   AG-26
   Allgrund
   viz systémové produkty

 • Obecné pokyny
  • Izolace pryskyřice a látek obsažených ve dřevě.

   Pro co nejlepší izolaci ve vodě rozpustných látek obsažených ve dřevě (plocha a větve) je důležité dodržení všech informací k zpracování, nanášeného množství a dobu schnutí u ošetřovaného prvku.

   Následné vrchní nátěry pak již nejsou narušovány látkami obsaženými ve dřevě.

    

   Pro získání efektivního izolačního účinku jsou nutné minimélně 2 nátěry daným výrobkem.

   V případě, že jste dodrželi veškerá doporučení a i nadále vznikají zabarvení, doporučujeme Vám konzultaci s naším RTO - Remmers technickým oddělením.

   Únik pryskyřice je přirozený a nelze mu zabránit nátěrovými opatřeními, viz BFS smřnice č. 18.

    

   Menší rozředění produktu, příliš vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení k natíraní, nanášené množství a doba schnutí mohou značně snížit izolační vlastnosti. Při nátěrových systémech na vodní bázi hrozí vždy zbytkové riziko ohledně vytékání (prosakování) látek obsažených ve dřevě.

    

   Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    

   Přilnavost k podkladu a přilnavost systémových produktů.

   Nízké teploty, nízká výměna vzduchu a vysoká vlhkost vedou ke zpoždění sušení a mohou oddálit dosažení konečné pevnosti lepidla až o 7 dní. To platí zejména pro barevné odstíny.

   U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

   Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

   Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.