Číslo produktu 314601

Aqua CL-445-Colorlack 4in1

Jednosložkový vícevrstvý barevný lak - izolace, plnič, barevný a vrchní lak v jednom

Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
Stupeň lesku
Odstín: weiß (RAL 9016) | 3146
Odstín: weiß (RAL 9016) | 3146
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Arylát-/ PU-Disperze
Hustota (20 °C) 1,04-1,2 g/cm³
Zápach Charakteristický

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru
 • pro dveře v interiéru
 • pro nábytek
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v interiéru
 • Masivní dřevo a materiál na bázi dřeva
 • Interiér: např. obložení, lišty, panely & interiérové dveře
 • Hodnotný nábytek

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Jednosložkový: jednoduché a hospodárné zpracování
 • Funkce: izolace, plnič, barva a krycí nátěr
 • Dobrý rozliv
 • Rychlé schnutí
 • Vysoká krycí schopnost
 • Vysoká odolnost proti poškrábání
 • Dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • Dobře odolný vůči velkému množství běžně dostupných krémů na ruce
 • Světlostálý
 • Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na vhodných podkladech
 • 2K-Ready: další zvýšení obsahu chemických látek, odolnosti proti poškrábání a přilnavosti ke sklu bez obsahu isokyanátů přidáním 2% Aqua VGA-485
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Vlhkost dřeva: 8-12%

   MDF-desky: hustota v syrovém stavu >= 700 kg/m³

  • Přípravy

   Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

   Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

   Broušení dřeva provádějte pomocí P 180 - 320.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
  • Použijte patentovaný dispergátor
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

   Stříkání.

   Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

   Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   U zcela matných a strukturovaných laků použijte hrubý filtr.

   Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

   V případě potřeby proces opakujte.

   Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 3-4 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Odolnost proti poškrábání a tendence povrchu k vyleštění při mechanickém namáhání jsou silně závislé na zvoleném stupni lesku: vyšší stupně lesku jsou zde obecně odolnější než extrémně matné nastavení. V případě zvýšeného, stálého namáhání může být proto užitečný bezbarvý povlak.

   Pro dosažení neomezené odolnosti proti poškrábání a zvýšení chemické odolnosti , doporučujeme přelakovat světlostálými bezbarvými laky

   Při odstraňování barevných laků je třeba do Klarlack přidat 5-10 % přípravku Aqua-Colorlack, aby se zabránilo barevnému rozdílu

  • Sušení

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Ředění

   Připraven k aplikaci, v případě potřeby zřeďte 2-5 % vody.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

   Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 150 ml - 200 ml / m² na pracovní postup
  • 150 - 200 ml/m² na jednu vrstvu nátěru, potřebné jsou minimálně 2 vrstvy nátěru

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

   Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.