• Induline SW-910
  • Induline SW-910

  Číslo produktu 377720

  Induline SW-910

  Ochranný nátěr příčných řezů na vodní bázi

  Odstín: bezbarvý | 3777
  Odstín: bezbarvý | 3777
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,04 g/cm³
  Zápach Mírný, po uschnutí bez zápachu
  Viskozita (20 °C) Cca 650 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Ochrana proti vlhkosti pro řezné a čelní plochy
  • Povrchová úprava a uzavření hran deskových materiálů (např. Sítotiskových desek)
  • Ochrana proti vlhkosti u dveřních výpní z exteriérové MDF / tricoya
  • Izolace dřeva s obsahem škodlivin v interiérech a v systému s PU-Holzverfestigung

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Filmotvorný
  • Vodoodpudivý
  • Elastický
  • Zabraňující difuzi
  • Významně zamezuje botnání dřeva vlivem vlhkosti
  • Přelakovatelný běžnými nátěrovými systémy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Použití v oblasti řezných ploch a čelního dřeva:

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Zvláště u lazurovacích nátěrů použijte barevný základ.

    Po nanesení základu proveďte lehký mezibrus.

    Aplikace pro pro řezné a čelní plochy

     

    Použití u MDF desek-venkovních / Tricoya:

    Předbrus s P150 – 180

     

    Použití u izolace dřeva s obsahem škodlivin:

    Impregnaci pro zafixování škodlivin ve dřevě proveďte pomocí PU-Holzverfestigung.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Ve výjimečných případech může být zapotřebí opakovat aplikaci.

    Po zaschnutí následuje aplikace vhodných mezivrstev a konečných nátěrů.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Přelakovatelný: po cca 2 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k použití.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Akrylový štětec, váleček, Airless-/ Airmix stříkací zařízení

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 ml/m² v závislosti na nasákavosti podkladu

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.