• Aqua ML-69/sm-Multi-Lack 3in1
  • Aqua ML-69/sm-Multi-Lack 3in1

  Číslo produktu 725001

  Aqua ML-69/sm-Multi-Lack 3in1

  Komplexní nátěrový systém na bázi vody na kovy, tvrdé plasty a dřevo s testovanou ochranou proti korozi a izolací vůči látkám obsaženým v dřevě.

  Odstín: weiß (RAL 9016) | 7250
  Odstín: weiß (RAL 9016) | 7250
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,05 g/cm³ - 1,30 g/cm³ (dle farebního odstínu)
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro interiér i exteriér
  • Základní nátěr, mezivrstva a konečný nátěr
  • Kovové podklady: železo, (pozinkovaná) ocel, neeloxovaný hliník a zinek
  • Kovové komponenty: např. ploty, rámy, zábradlí, svody, kovové obklady, radiátory
  • Tvrdé plasty: tvrdé PVC, PUR, akrylová a melaminová pryskyřice, HPL
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Nevhodné pro podlahové povrchy
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Ochrana před korozí C3 dlouhá / C4 střední podle DIN EN ISO 12944-6
  • Antikorozní ochrana hlaviček šroubů a hřebíků
  • Izolační účinek proti látkám ve dřevě
  • Nežloutne a nekříduje
  • Dobré krycí schopnosti u hran
  • Velmi odolný vůči nečistotám
  • Výborná odolnost proti povětrnostním vlivům
  • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

    Dřevo v interiéru: vlhkost dřeva 8 - 12%

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Další postupy jsou uvedeny v příkladech použití.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

     

    - Parametry stříkání pro základní odstíny A a C:

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 100 - 140 bar,
    tlak přídavného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 180 - 200 bar

    - Parametry stříkání pro barevné odstíny na Báze M:

    Stříkání Airmix tryska: 0,33 - 0,38 mm, tlak materiálu 180 - 200 bar
    Filtr pistole 300 - 600 µm .

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 6 hod
   • Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Nezpracovávejte při teplotě pod + 5 ° C.

    Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

     

    Velké plochy nanášejte v pruzích a ne přes celý povrch.

    Brilantní, intenzivní barevné odstíny, např. žlutá, oranžová, červená atd. mohou z důvodu použitých pigmentů, od přírody, vykazovat nižší krycí schopnost. Proto doporučujeme, u těchto barevných odstínů, použít eventuelně podobný, lépe krycí odstín nebo provést další nátěr v požadovaném barevném odstínu.

     

    Zvýšené odolnosti proti poškrábání v interiéru dosáhnete použitím bezbarvého laku na parkety Aqua PL-413 (aplikace štětcem/válečkem) nebo bezbarvého laku na schody Aqua TL-412 (aplikace stříkáním).

    Zabraňte kontaktu lak na lak např. při stohování.

    K dosažení ideálních vlastností výrobku je potřeba dodržet správnou tloušťku nátěru

    Pro ochranu před korozí na úrovni C3-dlouhá / C4-střední je požadována tloušťka suchého filmu nejméně 120 µm. Toho lze dosáhnout dvěma dostatečně silnými vrstvami.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec s plastovými štětinami, plochý štětec, pěnový váleček, stříkací zařízení Airmix/Airless

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 100 - 120 ml / m² na pracovní postup
   • Železné kovy: 2-3 x 100–120 ml / m²
    Tvrdé plasty, neželezné kovy a neporušené staré nátěry: 2-3 x 100–120 ml / m²
    Dřevo: 2-3 x 100–120 ml / m²

  • Příklady použití
   • Příklady použitíNormyČištěníUpozorněníZákladní nátěrMezivrstvaVrchní nátěr
    Železo a ocelDodržujte BFS list č. 20

    Z kovu
    beze zbytku mechanicky odstraňte rez, zbytky po válcování, řezání a svařování
    až po dosažení kovově lesklého povrchu

    Stupeň čistoty SA 2,5
    (pískování) a ST3 (strojově) podle normy DIN EN ISO 12944-4. Ostré hrany by
    měly být zaobleny.

    Aqua
    ML-69/sm-
    Multi-Lack
    3in
    V případě potřeby Aqua ML-69/sm-Multi-Lack
    3in1
    Aqua
    ML-69/sm-
    Multi-Lack
    3in1

    Práškově
    lakované stavební dílce


    Dodržujte  BFS list  č. 24
    Aqua
    MR-91-Multi-Reiniger nebo čpavkové čistidlo s brusným rounem

    Doporučujeme
    nejprve na zkušební ploše provést test přilnavosti

    Aqua

    ML-69/sm-

    Multi-Lack
    3in1

      ---
    Aqua


    ML-69/sm-


    Multi-Lack

    3in1
    Tvrzené-PVC
    Dodržujte  BFS list  č. 22
    Aqua
    MR-91-Multi-Reiniger nebo čpavkové čistidlo s brusným rounem

    Podle
    druhu PVC a třídy odolnosti doporučujeme nejprve na zkušební ploše provést test
    přilnavosti

    Aqua

    ML-69/sm-

    Multi-Lack
    3in1

      ---
    Aqua


    ML-69/sm-


    Multi-Lack

    3in1
    Hliník
    Dodržujte  BFS list  č. 6
    Aqua
    MR-91-Multi-Reiniger nebo čpavkové čistidlo s brusným rounem

    Podle
    druhu hliníku a třídy odolnosti doporučujeme nejprve na zkušební ploše provést
    test přilnavosti

    Aqua

    ML-69/sm-

    Multi-Lack
    3in1


      ---Aqua


    ML-69/sm-


    Multi-Lack

    3in1
    Nosné staré nátěry
    Dodržujte  BFS list  č. 20
    Nenosné
    podklady beze zbytku odstraňte. Nátěr může být použit pouze na nosných a
    nekřídujících podkladech

    JPodle
    stáří nátěru doporučujeme nejprve na zkušební ploše provést test přilnavosti

    Aqua

    ML-69/sm-

    Multi-Lack
    3in1

      ---Aqua


    ML-69/sm-


    Multi-Lack

    3in1

    Zinek a pozinkovaná ocel

    Dodržujte  BFS list  č. 5

    Aqua
    MR-91-Multi-Reiniger nebo čpavkové čistidlo s brusným rounem

    Podle
    druhu zinku a třídy odolnosti doporučujeme nejprve na zkušební ploše provést
    test přilnavosti

    Aqua

    ML-69/sm-

    Multi-Lack
    3in1

      ---
    Aqua


    ML-69/sm-


    Multi-Lack

    3in1
    DřevoDodržujte  BFS list  č. 18
    Odstraňte
    špínu, mastnotu, nesoudržné staré nátěry, popraskané suky, pryskyřici (např.
    pomocí Aqua MR-91-Multi-Reiniger)

    Podle
    druhu dřevěného podkladu a třídy odolnosti doporučujeme nejprve na zkušební
    ploše provést test přilnavosti/izolace
    Aqua IG-15-Imprägniergrund
    IT* (v exteriéru ochrana proti hnilobě a zamodrání)

    Aqua


    ML-69/sm-


    Multi-Lack

    3in1
    Aqua


    ML-69/sm-


    Multi-Lack

    3in1

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

     

    Přilnavost k podkladu a přilnavost systémových produktů.

    Nízké teploty, nízká výměna vzduchu a vysoká vlhkost vedou ke zpoždění sušení a mohou oddálit dosažení konečné pevnosti lepidla až o 7 dní. To platí zejména pro barevné odstíny.

    Při balení hotových výrobků používejte materiály, které neobsahují změkčovadla, propouštějí vzduch a nelepí se.

    Hliník vytváří v přítomnosti vzduchu a vody vrstvu oxidu, která může mít negativní vliv na vlastnosti nátěrů. U hliníku by se proto měl nátěr nanášet ihned po předběžné úpravě podkladu.

    Menší rozředění produktu, příliš vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení k natíraní, nanášené množství a doba schnutí mohou značně snížit izolační vlastnosti. Při nátěrových systémech na vodní bázi hrozí vždy zbytkové riziko ohledně vytékání (prosakování) látek obsažených ve dřevě.

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

     

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.