• MultiSil

  Číslo produktu 2738701

  MultiSil

  Univerzální silikonová těsnicí hmota s neutrálním způsobem síťování (alkoxysystém)

  Výrobek bude v budoucnu k dispozici pod novým číslem výrobku.
  Odstín: černá (schwarz) | 027387
  Odstín: černá (schwarz) | 027387
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,0 g/ml

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu při
  100% protažení (DIN EN ISO 8339)
  0,40 N/mm²
  Protažení do okamžiku přetržení
  (ČSN EN ISO 8339)
  > 200 %
  Tvarová paměť
  (ČSN EN ISO 7389)
  Cca 90 %
  Smrštění
  (DIN EN ISO 10563)
  Cca -4 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
  • pro dřevěné podlahy
  • pro tvarově stálé dílce
  • Zasklívací práce – zvláště při výrobě oken
  • Dilatační a stykové spáry ve stavbách a sanitárních zařízeních
  • Utěsnění půdních prostor
  • Oblasti potravinářské výroby
  • Plechové a kovové konstrukce`
  • Interiérové úpravy, parkety apod.
  • Montáž zrcadel a plexiskla
  • Vhodné pro použití v čistých prostorách a ventilačních systémech

  Vlastnosti

  • Vysoce odolný proti oděru a beze šmouh podle směrnice ift VE-04/2
  • Snášenlivý s nátěry dle DIN 52452, část 4
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Mimořádná adhezní schopnost
  • Na mnoha podkladech nepotřebuje adhezní nátěr
  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Nehořlavý
  • Odpovídá základním principům zdravotního hodnocení stavebních produktů v uzavřených prostorech (AgBB-schéma)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Stěny spár musí být nosné, suché, čisté, bez oleje. Kovy musí být leskle čisté.

   • Přípravy

    V oblasti oken dodržujte předpisy DIN 18545 nebo informace IFT institutu Rosenheim.

    Na stavbě dodržujte rozměry spár dle DIN 18540.

    Vyvarujte se přilnutí ze tří stran.

    Příliš hluboké spáry předplňte pružným provazcem (Rundschnur 4260).

    V případě potřeby a závislosti na podkladu použijte jako adhezní nátěr Silicon Primer P

    Nechte dostatečně vyschnout.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Vytlačovací pistole
   • Špachtle
   • Špičku zařízněte šikmo, odpovídajíc šířce spáry, spáru vyplňte

    Hmotu vytlačujte dostatečným tlakem tak, aby řádně tlačila na okraje spáry. Vytlačenou utěsňovací hmotu nakonec řádně vyhlaďte.

  • Pokyny ke zpracování
   • K zasychání povrchu a jeho tuhnutí dochází následkem skladování a liší se při stárnutí produktu.

    S hloubkou spáry se zvyšuje doba nutná k vytvrdnutí.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole
   • Špachtle
   • Ruční a tlaková pistole, špachtle, lepicí páska

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    Speciální nastaveníení (barva) 6 měsíců.

    Sledujte informace na etiketách.

  • Spotřeba
   • Cca 100 ml/bm při průměru spáry 1 cm²

  • Obecné pokyny
   • Obecně platí, že silikonové tmely mají za určitých podmínek tendenci ke (žlutému) zbarvení.Níže jsou uvedeny nejdůležitější ovlivňující faktory: br> - kontakt s nátěrovými systémy na bázi alkydových pryskyřic nebo lněného oleje
    - styk s pryskyřicí a terpeny související s druhem dřeva
    - kontakt s čisticími prostředky
    - tmavé místnosti
    - zatížení v důsledku tabákového kouře
    - kontakt s látkami obsahujícími bitumen nebo dehet

     

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty