Oblast použití

Vlastnosti

 • Snadné dávkování
 • Urychlovač vytvrzování systému Crete
 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 9 měsíců
  • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

 • Spotřeba
  • viz tabulka pod příklady použití

 • Příklady použití

  • Crete TF 60
   Použití
   Teplota (°C)
   Katalyzátor (g)
   Zpracování (min)
   Pochozí / Přetíratelný (hod)
   Voděodolnost (hod)
   Penetrace / Pečeticí nátěr
   8
   200
   10
   4
   5

   13
   150
   10
   4
   5

   20
   100
   10
   4
   5

   Uvedená doba zpracování je včetně odvzdušnění, napojení jednotlivých záměsí, popř. posypu. Uvedená množství se vztahují na standardní  velikost balení Crete TF 60 (10 kg).

   Crete SL 80
   Použití
   Teplota (°C)
   Katalyzátor (g)
   Doba zpracování (min)
   Pochozí / Přetíratelný (hod)
   Přesypávaná podlahová stěrka
   8
   150
   8
   6:00
   13
   75
   8
   7:30
   20
   50
   12
   7:30
   Uvedená doba zpracování je včetně odvzdušnění, napojení jednotlivých záměsí, popř. posypu.  Uvedená množství se vztahují na standardní velikost balení  Crete SL 80 (20 kg).

   Crete BL 120
   Použití
   Teplota (°C)
   Katalyzátor (g)
   Doba zpracování (min)
   Pochozí / Přetíratelný (hod)
   Samonivelační malta
   8
   150
   10
   6:30
   13
   75
   8
   7
   20
   50
   6
   7:30
   Přesypávaná podlahová stěrka
   8
   100
   8
   8
   13
   75
   8
   6:30
   20
   50
   6
   7
    Uvedená doba zpracování je včetně odvzdušnění, napojení jednotlivých záměsí, popř. posypu. Uvedená množství se vztahují na standardní velikost balení  Crete BL 120 (26 kg).

 • Obecné pokyny
  • Pokud není uvedeno jinak, všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny za laboratorních podmínek. Při stavebně podmíneném zpracování se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Použití urychlovače vede ke zkrácení doby zpracování. V závislosti na použitém množství se na povrchu mohou objevit viditelné stopy po hladítku.

   Na souvislé povrchy používejte pouze materiál se stejným podílem urychlovače.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Možné systémové produkty