©

SL Floor ESD 01

Elektrostaticky vodivý barevný litý stěrkový systém. Možno s povrchem bezpečným pro chůzi - třída R10.

SL Floor ESD 01

Elektrostaticky vodivá stěrka podle ESD norem (EPA provozy)

Vlastnosti

  • Přemosťující trhliny
  • Zvlášť hospodárný poměr tloušťky vrstev
  • Rozsáhlá složka osvědčení o zkouškách

Použití

  • Výrobní haly a dílny v elektronickém průmyslu
  • Automobilový průmysl
  • Strojírenství

Zkušební protokoly*

  • Požární odolnost Bfl-s1
  • Schopnost přemostění trhlin, Protiskluznost R 10
  • Čistý prostor / Outgassing zkouška
  • Odolnost vůči chemikáliím - seznam, externí zkouška elektrostatické vodivosti
* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list/systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součásti certifikátu či atestu. Změnou pečetící vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R.

SL Floor ESD 01

6 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 636103

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 455102

Samolepicí měděná páska

Číslo produktu 667111

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Číslo produktu 666831

Elektrostaticky vodivý systém, splňující požadavky ESD

Číslo produktu 674203

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 667325

Vodivý tvrdý materiál