• QP Primer Cat

  Číslo produktu 693181

  QP Primer Cat

  Urychlovač QP Primer

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Urychlovač pro QP Primer

  Vlastnosti

  • Urychlení vytvrzování
  • Zpracování
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  Možné systémové produkty