©

Elektrostaticky vodivé stěrky

Perfektní výchozí pozice pro uvolněnou práci ve vysoce senzibilních oblastech

Bezpečná volba pro odbourání napětí

Elektrostaticky vodivé stěrky Remmers zabraňují vzniku elektros tatického náboje z osob nebo předmětů.
Díky dobrým vodivým vlastnostem příčně vodivé vrstvy nemusejí být již měděné pásky náročně aplikovány jako
mřížka.

Obvykle stačí správné vytvoření uzemňovacích připojení. Podlahová stěrka odolává mechanické zátěži.
Rychlým a jednoduchým postupem šetříte nejen materiál a čas, ale především nervy a peníze.

Když musejí být vysoce citlivé komponenty a choulostivá elektronika chráněny i před minimálním elektrostatickým
nábojem, pak přijdou na řadu naše podlahové stěrkové systémy podle norem ESD. Tady musí všechno souhlasit
do nejmenšího detailu. Poskytují perfektní výchozí základ pro komf ortní práci ve velmi citlivých oblastech.

Elektrostaticky vodivé podlahy

12 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 6840

Stěrka s tvrdým plnivem

Číslo produktu 6671

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Číslo produktu 6975

Elektrostaticky vodivá stěrka

Číslo produktu 6668

Číslo produktu 1427

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty v systémech podléhajících schválení

Číslo produktu 1431

Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná stěrka pro překlenutí trhlin

Číslo produktu 1224

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 4405

Ohněm sušený křemenný písek

Číslo produktu 6742

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 6819

Pigmentovaný elektrostaticky vodivý strukturovaný nátěr

Číslo produktu 6686

Průmyslová podlaha splňující požadavky ESD