©

Antistatické a elektrostaticky vodivé podlahy

Elektrostaticky vodivé stěrky Remmers zabraňují vzniku elektrostatického náboje z osob nebo předmětů.

Bezpečná volba pro odbourání napětí

Citlivější elektronické součástky mohou být poškozeny i slabým elektrickým výbojem. Naše elektrostaticky vodivé podlahy zabraňují vzniku elektrostatického náboje z osob nebo předmětů díky skvělým vodivým vlastnostem příčně vodivé vrstvy a správnému vytvoření uzemňovacích připojení.

Antistatické ESD podlahy

Když musejí být vysoce citlivé komponenty a choulostivá elektronika chráněny i před minimálním elektrostatickým nábojem, přijdou na řadu naše podlahové stěrkové systémy podle norem ESD. Tady musí všechno souhlasit do nejmenšího detailu. Poskytují perfektní výchozí základ pro komfortní práci ve velmi citlivých oblastech.

Elektrostaticky vodivé podlahy

14 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 636101

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 684110

Stěrka s tvrdým plnivem

Číslo produktu 667111

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Číslo produktu 697511

Elektrostaticky vodivá stěrka

Číslo produktu 666631

Elektrostaticky vodivý systém ESD

Číslo produktu 21142703

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty v systémech podléhajících schválení

Číslo produktu 143111

Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná stěrka pro překlenutí trhlin

Číslo produktu 122431

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 440525

Ohněm sušený křemenný písek

Číslo produktu 674203

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 683826

ESD-Stěrka s tvrdým plnivem

Číslo produktu 678911

Tvrdá polyuretanová elektrostaticky vodivá stěrka

Číslo produktu 668626

Průmyslová podlaha splňující požadavky ESD

Číslo produktu 669617

Vodou ředitelný ESD nátěr