©

Antistatické a elektrostaticky vodivé podlahy

Elektrostaticky vodivé stěrky Remmers zabraňují vzniku elektrostatického náboje z osob nebo předmětů.

Bezpečná volba pro odbourání napětí

Citlivější elektronické součástky mohou být poškozeny i slabým elektrickým výbojem. Naše elektrostaticky vodivé podlahy zabraňují vzniku elektrostatického náboje z osob nebo předmětů díky skvělým vodivým vlastnostem příčně vodivé vrstvy a správnému vytvoření uzemňovacích připojení.

Antistatické ESD podlahy

Když musejí být vysoce citlivé komponenty a choulostivá elektronika chráněny i před minimálním elektrostatickým nábojem, přijdou na řadu naše podlahové stěrkové systémy podle norem ESD. Tady musí všechno souhlasit do nejmenšího detailu. Poskytují perfektní výchozí základ pro komfortní práci ve velmi citlivých oblastech.

Elektrostaticky vodivé podlahy

16 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 6840

Stěrka s tvrdým plnivem

Číslo produktu 6671

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Číslo produktu 6975

Elektrostaticky vodivá stěrka

Číslo produktu 6668

Elektrostaticky vodivý systém ESD

Číslo produktu 1427

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty v systémech podléhajících schválení

Číslo produktu 1431

Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná stěrka pro překlenutí trhlin

Číslo produktu 1224

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 4405

Ohněm sušený křemenný písek

Číslo produktu 6742

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 6686

Průmyslová podlaha splňující požadavky ESD

Číslo produktu 6696

Vodou ředitelný ESD nátěr

Číslo produktu 6665

Probarvený strukturovaný nátěr s ESD vlastnostmi

Číslo produktu 6819

Pigmentovaný elektrostaticky vodivý strukturovaný nátěr

Číslo produktu 6789

Tvrdá polyuretanová elektrostaticky vodivá stěrka

Číslo produktu 6838

ESD-Stěrka s tvrdým plnivem