©

SL Floor AS 01

Barevný stěrkový elektrostaticky vodivý systém.

SL Floor AS 01

Elektrostaticky vodivá litá stěrka

Vlastnosti

  • Možnost protiskluzného povrchu
  • Hospodárnost
  • Dobrá mechanická odolnost

Použití

  • Výrobní haly
  • Tiskárny
  • Skladovací prostory

Zkušební protokoly*

  • Odolnost vůči chemikáliím - seznam
  • Zkouška při působení vlhkosti ze spodní strany v systému OS 8
  • Protiskluznost R 9
* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list/systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součásti certifikátu či atestu. Změnou pečetící vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R.

SL Floor AS 01

3 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 6671

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Číslo produktu 6742

Minerální posypový prostředek