©

Průmyslové podlahy

Mechanická zatížitelnost pomocí rychlých a hospodárných povrchů

Průmyslové podlahy - podlahy s rozmanitým využitím

Podlahové systémy naleznete ve všech velkých průmyslových oborech. Proto jsme k dispozici společně s našimi zkušenými partnery již několik desetiletí např. automobilovému a strojnímu průmyslu, ale i spoustě jiných průmyslových oborů, ve kterých musí podlaha vydržet to, co slibuje.

Rozhodujícím faktorem pro úspěch je odolnost průmyslových podlah. Provoz, nárazy, otěr nebo bodové zatížení – podle oboru a oblasti použití jsou podlahy vystaveny různorodé mechanické zátěži. Podlahové systémy musí být vybrány a aplikovány v souladu s individuálním zatížením.

Kromě toho je stále důležitější chemická zatížitelnost, vzhledem k přísnějším předpisům na ochranu půdy a vod. V průmyslu se využívá celá řada chemikálií, které značně namáhají strukturu podlah. Patří sem oleje, tuky, pohonné hmoty a rozpustné soli, ale i silně leptavé kyseliny nebo agresivní čisticí prostředky. Koncentrace chemikálií a teplotní podmínky poskytují vodítko k volbě optimálních podlahových systémů.

Podlahový systém se strukturovaným povrchem obsahující tvrdá zrna z karbidu křemíku, určený pro střední až vysokou mechanickou zátěž

Epoxidová ručně hlazená stěrka pískové barvy s lehce strukturovaným povrchem určená pro těžkou mechanickou zátěž.

Průmyslové podlahy

23 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1157

Tixotropní penetrační pryskyřice

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 0936

Rychlá penetrace pro matně vlhké podklady

Číslo produktu 0916

Speciální penetrace na problematické podklady

Číslo produktu 6810

Pigmentovaný strkturovaný nátěr

Číslo produktu 6840

Stěrka s tvrdým plnivem

Číslo produktu 6980

Pigmentovaná stěrka

Číslo produktu 6800

Polyuretanová houževnatá stěrka

Číslo produktu 1427

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty v systémech podléhajících schválení

Číslo produktu 1428

Chemicky odolná, trhliny překlenující stěrka

Číslo produktu 6735

Protiskluzný matný krycí lak

Číslo produktu 1224

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 6720

Barevné vločky pro kontrastní vsyp

Číslo produktu 4405

Ohněm sušený křemenný písek

Číslo produktu 4407

Směs ohněm sušených křemenných písků

Číslo produktu 6752

Číslo produktu 6742

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 6461

Barevné vločky pro kontrastní vsyp

Vysoce odolné podlahy

Více informací naleznete v našem prospektu