• Sanierputz schnell

  Číslo produktu 040420

  SP Top rapid

  Sanační omítka pro zdivo kontaminované vlhkostí a solí podle WTA

  Varianta
  0404 | starobílá (přirozená barva) altweiß (Eigenfarbe)
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Certifikace GG-Cert + WTA
  Velikost zrna 1,25 mm
  Zrnitost podle DIN EN 13139
  Kapilární nasákavost w24 ≥ 0,3 kg/m²
  Tloušťka vrstvy Jednovrstvá do 30 mm
  Dvouvrstvá do 40 mm
  Sypná hmotnost Cca. 0,9 kg/dm³
  Záměsová voda Cca. 6,2-6,4 l / 20 kg
  Propustnost vodních par (µ) ≤ 15
  Hloubka průniku vody Po 24 h < 5 mm
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Rychlá sanace vlhkého a zasoleného zdiva (vnitřní omítky ve sklepích starých budov)
  • Fasády, historické budovy a památky
  • Při vysokém zasolení v kombinaci s SP Levell (č. 0401)
  • Jako podkladní nebo svrchní omítka jednovrstvě

  Vlastnosti

  • Rychle tuhnoucí
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Vysoká odolnost solím
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Hydrofobní
  • Armovaný vlákny
  • Podporující vysychání
  • Tloušťka aplikace jedné vrstvy do 30 mm
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

    Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

    Podklad: savý s nízkou soudržností

    SP Prep rapid aplikujte sítovitě jako adhezní můstek (pokrytí plochy 50-70 %) v tloušťce vrstvy max. 5 mm.

    Alternativně: Naneste SP Top rapid jako kontaktní vrstvu.

    Podklad: slabě nasákavý

    Aplikujte přípravek SP Prep nebo SP Prep rapid plně krycí (100 %) v tloušťce vrstvy max. 5 mm.

    Alternativně: Naneste SP Top rapid jako kontaktní vrstvu.

    Substrát: Rychle tuhnoucí minerální izolační stěrka.

    Nanést SP Prep rapid celoplošně ako adhezní můstek do čerstvé poslední vrstvy stěrky.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Doba schnutí přetíratelný po 30 minutách
   • Jednovrstvě

    Naneste produkt vhodným nástrojem.

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    Případně naneste celkovou tloušťku vrstvy ve dvou vrstvách, metodou čerstvé do čerstvého, s výztužnou tkaninou (Tex 6,5/100). Překrývejte textilie alespoň o 10 cm.

     

    Povrch stáhnout latí.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břizolit po dostatečném vyschnutí.

    Hydrofobní podklady před další opravou omítky predvlhčete vodou se smáčedlem.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Na kritických podkladech (velmi nerovné nebo popraskané, šmíšené zdivo) doporučujeme zabudování armovací tkaniny v horní třetině vrstvy sanační omítky.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Pro zajištění úspěšného výsledku sanace dodržte podmínky vysychání dle směrnice WTA 2-9-20/D.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchací nástroj, stěrka, hladicí stěrka, stahovací deska, hliníková škrabka, čisticí hřeben, mřížkový rabot, pěnovitá deska

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 8,5 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 8,5 kg/m²/cm tloušťky vrstvy, při tloušťce omítky 2 cm cca 17 kg/m²

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.