Oblast použití

 • do interiéru
 • pro dřevěné podlahy
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v interiéru
 • Pro namáhané dřevěné povrchy v obývacím prostoru
 • Na parkety, schody a dřevěné podlahy

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Odolný proti oděru & poškrábání
 • Vynikající zvýraznění kresby dřeva
 • Velmi dobrá odolnost proti vodě
 • Dobrý rozliv na horizontálním povrchu
 • 2K-Ready: další zvýšení odolnosti proti chemikáliím, krémům na ruce, poškrábání a oděru dosáhnete přidáním 2 % Aqua VGA-485
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Vlhkost dřeva: 8-12%

  • Přípravy

   Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

   Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

   Odstraňte smolníky.

 • Zpracování
  • Protřepat
  • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Před použitím protřepejte.

   Natírejte nebo nanášejte válečkem.

   Po uschnutí provádějte další úkon ve stejný den.

   Po uschnutí a mezibrusu (P 180 - 320) proveďte konečný nátěr.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

  • Sušení

   Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
   Přetíratelný: po cca 4 hodinách
   Plně zatížitelný: po cca 7 dnech

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Ředění

   Připraven k aplikaci, v případě potřeby zřeďte pomocí max. 5 % vody.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Nanášecí váleček s potahem z mikrovlákna o výšce vlasu cca 8-12 mm, akrylový štětec

   Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 100 - 120 ml / m² na pracovní postup
  • 100-120 ml/m² na pracovní postup

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   U plovoucích nebo ne na pevno připevněných dřevěných podlah, jako i u vytápěných podlah hrozí riziko vzniku prasklin při povrchové úpravě vodními laky, díky slepování jednotlivých dílců po stranách. Proto doporučujeme nejdříve udelat základní nátěr přípravkem Aqua MSV-403– Parkettgrundierung.

   Při zakrývání hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem jednou týdně běžně dostupným přípravkem na ošetřování lakovaných podlah

   Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

   Dodržujte návod "Pokyny pro péči o lakované podlahy a schody".

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.