• Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

  Číslo produktu 236805

  Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

  Spárovací hmota na vodní bázi pro parkety a dřevěné podlahy

  Odstín: bezbarvý | 2368
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,04 g/m³
  Barva Mléčný, po zaschnutí průhledný
  Zápach Mírný
  Viskozita Kapalina

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro dřevěné podlahy
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Vytmelení parket a dřevěných podlah

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Nepatrný úbytek objemu
  • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
  • Rychlé schnutí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

  • Zpracování
   • Před upotřebením protřepat
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Špachtle
   • Před použitím protřepejte.

    Před posledním broušením aplikujte stěrku Federspachtel (4788).

    Po uschnutí zbruste.

    V případě potřeby proces opakujte.

    Následně proveďte zušlechtění dřeva požadovaným systémovým produktem.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 45-60 minutách
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   • Ředění

    Připraveno k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Špachtle
   • Plošná stěrka

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Nářadí musí být nerezové.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 50 g / m² na pracovní postup
   • Cca 50 ml/m²
    Skutečná spotřeba: závisí na povaze podlahy/spár.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.