• 0000384001 Aqua KB 004
 • Aqua KB-004-Kompaktbeize
  • 0000384001 Aqua KB 004
  • Aqua KB-004-Kompaktbeize

  Číslo produktu 385720

  Aqua KB-004-Kompaktbeize

  Univerzálně použitelné pigmentové mořidlo na bázi vody

  Odstín: speciální odstíny* | 3857
  Odstín: speciální odstíny* | 3857
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylový kopolymer
  Hustota Cca 1 - 1,2 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro schody
  • pro dveře v interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Také jako mořidlo na vzácné dřeviny s jemnými póry, jako je buk, javor, třešeň a ořech
  • Zvláště pro rustikální vzhled dřevin s hrubými póry (např. dub a jasan)
  • Pro měkké dřeviny, které by neměly získat pozitivní vzhled mořidla

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce koncentrované základní odstíny pro intenzivní barvení
  • Světlostálý
  • Univerzálně použitelný
  • Intenzitu barev lze nastavit vodou nebo bezbarvým mořidlem
  • Neředěný – pro velmi intenzivní barvení dřeva
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Surové dřevo obruste P 120 - 180.

    Okamžitě po broušení surového dřeva použijte mořidlo.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Materiál naneste rovnoměrně natíráním nebo stříkáním.

    Doporučuje se nastříkat a poté upravit štětcem.

    Průtoková pistole: Tryska: 1,0 - 1,6 mm, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,0 - 2,0 bar

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2-3 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    S Aqua KB-004 bezbarvá nebo s vodou

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Pistole s pohárkem
   • Pistole s pohárkem, štětec s přírodními vlákny( nekovová objímka)

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • 60 - 100 ml / m² (plus ztráta při postřiku)

  • Obecné pokyny
   • Naplňte zředěné mořidlo do nerezových nádob a ihned spotřebujte.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.