Oblast použití

 • do interiéru
 • pouze pro \profesionální využití
 • Pro výrobu skleněných laků
 • Barevná úprava zadních skleněných stěn
 • Zlepšení odolnosti nátěru
 • Nábytek a obchodní prostory
 • Ve vybraných jednosložkových Aqua-lacích

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • 2K-Ready: Zlepšení chemické odolnosti, odolnosti proti poškrábání a oděru vybraných 1K barev
 • Výrazné zlepšení adheze laku na skle
 • Bez izokyanátů
 • Snadná manipulace
 • Bez doby zpracovatelnosti (po 8 hodinách má lak opět vlastnosti jednosložkového materiálu)
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

 • Zpracování
  • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.