©

Systémy sanační omítky

Správné systémové řešení pro každý případ nežádoucího zasolení

Hlavní úlohou sanačních omítek podle WTA je inkorporace solí a zajištění suchého povrchu bez solí. Systémy sanačních omítek Remmers vyhovují optimálním způsobem požadovaným kritériím uvedeným v datovém listu WTA 2-9-05/D „Sanierputzsysteme“ (Systémy sanačních omítek).

Geniální myšlenka a její realizace

Úlohou systémů sanačních omítek je v dlouhodobém horizontu chránit omítnuté plochy a uchovat je v suchém stavu bez výkvětů a kromě toho také dlouhodobá ochrana podkladového zdiva tím, že se nežádoucí soli odebírají ze zdiva a ukládají do omítky. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, působí systémy sanačních omítek ve dvou směrech:

  • Sanační omítky mají vodoodpudivé vlastnosti, ale přitom jsou velmi otevřené vůči difúzi. Díky tomu se odpařování přesouvá z povrchu do samotného profilu omítky
  • Funkci inkorporační (absorpční) vrstvy přejímají jádrové a podkladní omítky. Princip spočívá v tom, že vlhkost spolu se solemi, které jsou v ní rozpuštěny, musí mít možnost se vsáknout a při následném vydifundování skrze sanační omítku zanechá tyto soli uložené v podkladní omítce.

Aby byly tyto požadavky splněny nejen v předepsané, ale v maximální možné míře, cílí se u jednotlivých typů omítky na vytvoření pórů požadovaného typu a velikosti. Tvorba těchto pórů byla z vědeckého hlediska zkoumána ve spolupráci mezi laboratoři pro stavební materiály institutu FH Münster a společností Remmers. Získané poznatky byly následně využity při vývoji technologií omítkových malt, které jsou dnes v nabídce společnosti Remmers.

Vlastnosti sanačních omítek

  • Sanační omítky jsou vodoodpudivé, takže žádné soli obsažené ve vodě se nedostanou na jejich povrch.
  • Jako úložná vrstva pro soli slouží jádrové/podkladní omítky. Voda, která vnikla do stěny a následně vydifunduje sanační omítkou do okolí, přičemž v této vrstvě zanechá soli, které v ní původně byly rozpuštěné.
  • Systémy sanačních omítek mají tak vysokou odolnost vůči zasolení, že i při stupni zasolení „střední“ postačí jednovrstvý nános o tloušťce 20 mm.
  • Sanační omítky lze používat bez izolace až do stupně provlhnutí 40 %.

Není pór jako pór

V sanačních a jádrových omítkách najdete kromě běžných kapilárních pórů v pojivu ještě další, výrazně odlišné typy pórů. Za prvé jsou to póry, které nejsou kapilárně aktivní a které byly vytvořeny pomocí provzdušňovacích přísad – ty se označují jako „tenzidové“ neboli povrchově aktivní póry. Za druhé jsou zde přítomny kapilárně aktivní póry, získané přidáním speciálních lehkých plniv.

Vzhledem k tomu, že soli se mohou téměř výlučně ukládat v kapilárně aktivních pórech, mají tyto póry pro funkci a zádržnou schopnost jádrových a podkladních omítek rozhodující význam. U omítek, které musejí navíc ještě umožňovat snadnou difuzi a vykazovat dobré vodoodpudivé vlastnosti, se upřednostňují „tenzidové“ póry. Systémy sanačních omítek Remmers se vyznačují obzvláště dlouhou zádržnou schopností. To je jedna z vlastností, které bylo dosaženo důslednou implementací výsledků výše popsaných výzkumů. Díky těmto znalostem lze navíc v systémech sanačních omítek vytvořit různé profily, které se přizpůsobí na míru podle požadované účinnosti nebo oblasti použití.

Obecné meze použití

Podle datového listu WTA 2-9-04/D platí pro systémy sanačních omítek následující: Pokud je zdivo pórově nasycené, je nutné před nanesením systémů sanačních omítek bezpodmínečně nutné provést izolační úpravy, případně opatření pro snazší vysychání. V praxi proto platí pravidlo, že pokud je před sanačními pracemi na vnitřní straně zjištěn stupeň provlhnutí stavební konstrukce vyšší než 40 %, musí být provedeno odborné zaizolování stavby.

Dodatečná vnější izolace

- Izolace pro třídy expozice vůči působení vody W1-E / W2-E
- Zvnějšku působící tlaková voda v systému Remmers bez zesilující vrstvy
- Vestavná hloubka > 3 m v zemi

Dodatečná vnitřní izolace

- Na podkladech vystavených zasolení
- Proti tlakové vodě zvnějšku
- Vynikající propojitelnost s podkladem a přilnavost ve spojích
- Vysoká odolnost vůči síranům

Dodatečná příčná izolace

- Vpravení izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti až do stupně provlhnutí 95 % bez použití tlaku
- Alternativní řešení pro nízkotlaké aplikace
- Certifikace WTA podle datového listu 4-10/15

Systémy sanačních omítek

6 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 3014

Multifunkční izolační stěrka. Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek MDS (AbP: P-5344/081/14 MPA-BS) a silnovrstvých izolací na bázi živice PMBC (odzkoušeno podle DIN EN 15814 MPA-BS).

Číslo produktu 0400

Podhoz podle WTA

Číslo produktu 0401

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 0417

Speciální omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA s tepelně izolačními vlastnostmi.

Číslo produktu 0402

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA

Číslo produktu 0416

Speciální omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA se zvýšenou odolností proti síranům.