Oblast použití

 • do interiéru
 • pro schody
 • pro dveře v interiéru
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v interiéru
 • Základní nátěr a konečný nátěr
 • Masivní dřevo a dýhy
 • Dřevěná schodiště
 • Nábytek do obývacích pokojů & ložnic
 • Interiér: např. obložení, lišty, panely & interiérové dveře
 • Jako lak na sklo (ve spojení s Aqua VGA-485)

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Rychlé schnutí & dobrá brousitelnost
 • Výborná plnivost (již po 2násobném lakování)
 • Pro zpracování i na vertikálních plochách
 • Velmi dobré odpěnění i u vodorovných ploch a tmavých podkladů
 • Odolný proti oděru & poškrábání
 • Bez vrzání
 • Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B (kromě alkoholu)
 • Dobře odolný vůči velkému množství běžně dostupných krémů na ruce
 • S přidáním SM-820: protiskluzový "R10"
 • Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na vhodných podkladech
 • Vhodné pro interiérové vybavení lodí (IMO)
 • 2K-Ready: zvýšení odolnosti proti chemikáliím, poškrábání a oděru, přilnavost ke sklu přidáním 2% Aqua VGA-485.
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Vlhkost dřeva: 8-12%

  • Přípravy

   Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

   Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

   V případě barvení, namořte podklad pomocí prostředků Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

   Pro vyrovnávací efekt (např. u různých dřevěných částí) můžete produkt použít i v lazurovacích odstínech.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
  • Použijte patentovaný dispergátor
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Materiál dobře promíchejte.

   Stříkání.

   Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

   Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

   V případě potřeby proces opakujte.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 2-3 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Při použití jako bezbarvý vrchní ochranný lak pro povrchy opatřené krycími barvami (zvýšení ochrany proti poškrábání a odolnosti) postačí aplikovat jeden nános. Při lakování povrchů opatřených krycími barvami přidejte do bezbarvého laku 5 – 10 % krycí barvy, aby nedošlo ke změně barevného odstínu.

   Pro vyrovnávací efekt (např. u různých dřevěných částí) můžete produkt použít i v lazurovacích odstínech.

   Na nedřevěných podkladech, jako je sklo, leštěné podkladové fólie, melaminová pryskyřice a PUR-laky, můžete výrazně zlepšit přilnavost pomocí produktu Aqua VGA-485. Vzhledem k velkému množství variant materiálu je nutné před aplikací udělat zkušební nátěr.

  • Sušení

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

   Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 100 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
  • 100-150 ml/m² na jednu vrstvu nátěru

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   Dodržujte návod "Pokyny pro péči o lakované podlahy a schody".

   Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

   Pro aplikace podle směrnice o lodních zařízeních platí maximální mokrá aplikační dávka 260 g/m².

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.