Číslo produktu 387805

Aqua CL-440-Colorlack

Nehořlavý, světlostálý, odolný jednosložkový barevný lak

Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
Stupeň lesku
Odstín: speciální odstíny | 3878
Odstín: speciální odstíny | 3878
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Akrylát-/ PU-disperze
Hustota (20 °C) 1,04 - 1,16 g/cm³
Zápach Charakteristický

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

  • do interiéru
  • pro dveře v interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo a materiály na bázi dřeva
  • Hodnotný nábytek
  • Interiér: např. obložení, lišty, panely & interiérové dveře
  • Ideální pro povrchy, které jsou ošetřené pomocí Remmers Aqua-plničů
  • Jako lak na sklo (ve spojení s Aqua VGA-485)

Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Jednosložkový: jednoduché a hospodárné zpracování
  • Pro zpracování i na vertikálních plochách
  • Dobrý rozliv
  • Vysoká krycí schopnost
  • Rychlé schnutí
  • Rychle stohovatelný
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Dobře odolný vůči velkému množství běžně dostupných krémů na ruce
  • Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: B-s1,d0 na příslušných podkladech
  • Vhodné pro interiérové vybavení lodí (IMO)
  • Světlostálý
  • 2K-Ready: další zvýšení odolnosti proti chemikáliím a poškrábání, jakož i přilnavosti ke sklu a základním fóliím bez použití izokyanátů přidáním 2% Aqua VGA-485.
  • Pracovní příprava
    • Požadavky na podklad

      Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

      Vlhkost dřeva: 8-12%

    • Přípravy

      Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

      Sklo čistite pomocí výrobku V-893.

      Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

      Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

      Broušení dřeva provádějte pomocí P 180 - 320.

      Brousení plniče provádějte pomocí P 240 - 320 .

  • Zpracování
    • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
    • Použijte patentovaný dispergátor
    • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
    • Materiál dobře promíchejte.

      Stříkání.

      Válečkováním nebo natíráním (pouze ředené).

      Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

      Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

      Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

      Před dalšími pracovními kroky proveďte mezibrus (P 240 - 320).

      Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
    • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
    • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

      Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

      Na nedřevěných podkladech, jako je sklo, leštěné podkladové fólie, melaminová pryskyřice a PUR-laky, můžete výrazně zlepšit přilnavost pomocí produktu Aqua VGA-485. Vzhledem k velkému množství variant materiálu je nutné před aplikací udělat zkušební nátěr.

      Pro dosažení neomezené odolnosti proti poškrábání a zvýšení chemické odolnosti , doporučujeme přelakovat světlostálými bezbarvými laky

      Při použití jako bezbarvý vrchní ochranný lak pro povrchy opatřené krycími barvami (zvýšení ochrany proti poškrábání a odolnosti) postačí aplikovat jeden nános. Při lakování povrchů opatřených krycími barvami přidejte do bezbarvého laku 5 – 10 % krycí barvy, aby nedošlo ke změně barevného odstínu.

    • Sušení

      Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

      Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    • Ředění

      Připraven k aplikaci, pokud je to nutné zřeďte pomocí max. 5 % vody a/nebo zpomalte pomocí max. 3 % V-490.

  • Pracovní přístroje / čištění
    • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
    • Stříkací zařízení Airless, Airmix; stříkací pistole s pohárkem, akrylový štětec, pěnový váleček

      Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

      Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
    • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
    • Doba skladování 12 měsíců
    • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
    • cca 120 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
    • 120 - 150 ml/m² na jednu vrstvu nátěru

  • Obecné pokyny
    • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

      Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

      Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

      Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

      Pro aplikace v souladu se směrnicí o lodním vybavení platí maximální mokrá aplikační dávka 3 x 150 µm.

  • Pokyny k likvidaci
    • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
    • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.