Číslo produktu 326920

Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller [iac]

Velmi dobře brousitelný, nehořlavý jednosložkový pigmentový plnič s účinkem čištění vzduchu v místnosti - s Aqua VGA-485 jako izolační plnič

Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
Odstín: reinweiß (RAL 9010) | 3269
Odstín: reinweiß (RAL 9010) | 3269
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Akrylátová disperze
Hustota (20 °C) Cca 1,45 g/cm³
Zápach Mírný

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru
 • pro schody
 • pro dveře v interiéru
 • pro nábytek
 • pouze pro \profesionální využití
 • Příprava krycích pigmentovaných nátěrů
 • Masivní dřevo a materiál na bázi dřeva
 • Nábytek & dřevěné konstrukce
 • Dřeviny s vysokým obsahem tříslovin & vlhké prostory (ve spojení s Aqua VGA-485)
 • Barevné lakování ve spojení s bezbarvým vrchním nátěrem (pro podřadné stavební dílce)
 • Podporuje přilnavost na plastu zesíleném skelnými vlákny

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Indoor air-cleaning [iac]: Interiérové čištění vzduchu. Dlouhodobě redukuje obsah formaldehydu ve vzduchu v místnosti.
 • Jednosložkový: jednoduché a hospodárné zpracování
 • Velmi dobrá plnicí, zpevňující a krycí schopnost
 • Velmi rychlé schnutí a vynikající brousitelnost
 • Minimální zápach
 • Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: B-s1,d0 na příslušných podkladech
 • Vhodné pro interiérové vybavení lodí (IMO)
 • Světlostálý
 • 2K-Ready: další zvýšení izolačního účinku bez izokyanátů přidáním 2% Aqua VGA-485.
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Vlhkost dřeva: 8-12%

  • Přípravy

   Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

   Jehličnaté dřevo: broušení dřeva P 80 - 120.

   Všechny ostatní povrchy: brus P 180 - 320.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Materiál dobře promíchejte.

   Stříkání.

   Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

   Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Po vyschnutí proveďte mezibrus P 240-320.

   V případě potřeby proces opakujte.

   Po zaschnutí následuje aplikace vhodných mezivrstev a konečných nátěrů.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Při použití ve vlhkých místnostech a při dřevě bohatém na extraktivní látky lze izolační účinek výrazně zvýšit přidáním Aqua VGA-485.

   Směsi s přípravkem Aqua VGA-485 mohou během několika dní dozrát/zvýšit svou viskozitu.

   Dřeviny velmi bohaté na třísloviny musí být pro optimální izolaci opatřeny dvojím základním nátěrem:

   V některých případech musí být dřeviny, jako je Hevea, Kambala/Iroko, Akácie, izolovány přípravkem Aqua AG-26.

   Aqua AG-26 by se měla používat pro nátěry porézního betonu.

  • Sušení

   Suchý proti prachu: po cca 45 minutách
   Přelakovatelný: po cca 2 hodinách
   Stohovatelný: po schnutí přes noc
   Konečný nátěr PUR CL-24X: po zaschnutí přes noc
   Sušení přes noc zlepšuje izolační účinek

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Ředění

   Připraven k aplikaci, v případě potřeby zřeďte pomocí max. 5 % vody.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Stříkací zařízení Airless, Airmix, stříkací pistole s pohárkem

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 120 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
  • 120 - 150 ml/m² na jednu vrstvu nátěru

 • Obecné pokyny
  • Působení čištění vzduchu v místnosti je nezávisle testováno a trvá několik let. Délka účinnosti je závislá na vybavení místnosti, výměně vzduchu, nanášeném množství, koncentraci formaldehydu v prostoru a dřevěných podkladech určených k lakování. Nalakování produktu nenarušuje účinnost. Formaldehyd je vázán nereverzibilně, k re-emisi nedochází. Zaschlý lakový film se neodlišuje v následujících bodech od běžných povrchových materiálů: osobní ochranné pomůcky při broušení, dodržení běžného pracovního postupu při kontaktu s produktem a jeho odstranění.

   Jednoduché povrchy (např. vnitřní strany skříní, dílce pro schodiště) lze po nanesení základního nátěru Aqua PF-430-Pigmentfüller přelakovat přímo pomocí bezbarvého krycího laku jako např. Aqua TL-412-Treppenlack.

   Tento produkt může být vyroben i ve světlých odstínech (dle RAL). Vemte, prosím, na vědomí, že se jedná pouze o přibližné údaje: RAL1013, RAL1014, RAL1015, RAL3015, RAL6019, RAL7035, RAL7038, RAL7044, RAL7047, RAL9001, RAL9002, RAL9010, RAL9016, RAL9018. Po dohodě lze dodat i jiné barvy.

   Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

   Pro aplikace v souladu se směrnicí o lodním vybavení platí maximální mokrá aplikační dávka 3 x 150 µm.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.