• Kupferlitze

  Číslo produktu 455102

  Kupferlitze

  Samolepicí měděná páska

  LANG_VARIANTE
  4551 | Kupferlitze
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Systémová složka elektrostaticky vodivých systémů
  • Měděný pásek v systému SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

  Vlastnosti

  • Samolepicí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad opatřený základním nátěrem bez pórů, musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat volné části, prach, oleje, maziva, oděr z pryže, ani jiné separační látky.

    Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

    Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku a v systémových doporučeních.

   • Přípravy

    V závislosti na velikosti a tvaru povrchu před aplikací instalujte uzemňovací prvky a nalepte samolepicí meděnou pásku. Musí být zajištěno, aby žádný bod na povrchu nebyl vzdálen od uzemňovacího bodu nebo s ním spojené měděné pásky více než 10 m.

    Připojení k pospojování musí provést autorizovaná specializovaná firma

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • Cca 0,1 - 0,5 m/m²

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.