Architects Group©

Odborné plánování

Dlouholeté zkušenosti a široká škála služeb

Velké projekty zahrnující analýzu, poradenství a koncepci rekonstrukčních otázek při výstavbě ve stávajících budovách vyžadují při realizaci silného partnera. Partnera, který v ideálním případě nabízí dlouholeté zkušenosti a širokou škálu služeb. Partnera, jako je Remmers - Odborné plánování.

©

Analýza. Poradenství. Koncepce.

Oddělení odborného plánování Remmers Fachplanung je spolehlivým partnerem na mnoha národních i mezinárodních trzích. Působíme v mnoha odvětvích průmyslu, obchodu a bytové výstavby, stejně jako v naší královské disciplíně, péči o stavební památky. Při realizaci vašich stavebních projektů stojí vždy po vašem boku vysoce kvalifikovaní odborníci z celého světa. Známe individuální požadavky vašeho odvětví. Vzhledem k více než čtyřicetiletým zkušenostem s realizací projektů jsou odborníci z oddělení odborného plánování společnosti Remmers spolehlivým partnerem při řešení jakýchkoliv otázek ohledně rekonstrukcí. Naše služby začínají již první analýzou, např. odběrem vzorků spolu s laboratorními testy. Hlavním cílem je vytvoření koncepce na míru, která zohledňuje všechny ekonomické a stavebně technické specifikace.

Chloridy mohou v železobetonu způsobit značné poškození korozí. Proto musí být beton speciálně chráněn. To platí zejména pro dopravní stavby, jak v oblasti mobilní, tak stacionární dopravy.

Veškeré podlahy, které nejsou používány k účelům bydlení nebo pro veřejnost, se počítají mezi průmyslové podlahy. Kromě příslušné nosnosti by měla být průmyslová podlaha dlouhodobě odolná vůči nejrůznějším vlivům a vyžadovat přitom jen minimální péči a údržbu.

Historické památky vyžadují řešení na míru. Chyby mohou vést k nevratné ztrátě cenných kulturních památek. Maximální pečlivost a svědomitost při plánování a výběru produktů je proto naprostou nezbytností. Základem je pochopení různých přístupů při ochraně památek: Opravit nebo konzervovat?

V potravinářském průmyslu dochází často k silným mechanickým zátěžím a extrémním teplotám způsobeným použitím horkých kapalin. Mnohé z těchto kapalin obsahují agresivní látky, např. kyselinu mléčnou nebo kyselinu octovou. Polyuretanový beton je již řadu let osvědčeným vhodným systémem podlahové stěrky pro různé typy zatížení.

Vodohospodářské stavby, jako jsou čistírny odpadních vod, jsou vystaveny extrémnímu trvalému zatížení, jako např. chemické a biogenní korozi kyselinou sýrovou (BSK), kladnému a negativnímu vodnímu zatížení a mechanickému namáhání, jež zkracují jejich životnost. Remmers Fachplanung vám poskytne vše z jednoho zdroje: kvalifikovanou analýzu stavu podkladu, vytvoření sanační koncepce na míru a podporu při sanačních pracích s trvale udržitelným výsledkem.