eco
  výrobek

  Číslo produktu 769783

  Olej na pracovní desky [eco]

  Trvanlivá, nečistotám odolná povrchová úprava dřeva v interiéru

  Odstín: bezbarvý | 7697
  Odstín: bezbarvý | 7697
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Alkydové pryskyřice na bázi obnovitelných surovin
  Hustota (20 °C) Cca 0,96 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Matný
  Viskozita Cca 500 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • Dřevo v interiéru
  • Dřevěné kuchyňské nářadí
  • Stolní a pracovní desky
  • Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva

  Vlastnosti

  • Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90%
  • Veganský produkt na základě dostupných informací
  • Jednoduché zpracování
  • Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
  • Trvanlivý, nešpiní se, odolný
  • Tenká ochranná vrstva proti nečistotám a vlhkosti
  • Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným látkam, (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)
  • Recyklovatelný kovový obal
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Konečné přebroušení dřeva nábytkových povrchů nebo podobných ploch nesmí být jemnější než P 180

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Materiál dobře promíchejte.

    Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečkem.

    U dřeva s různou intenzitou nasákavosti zajistěte rovnoměrné rozložení pomocí zahlazení.

    Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po cca 20 - 30 minutách.

    Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr.

    Druhý nátěr nanášejte po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.

    Do vnitřních částí skříněk a šuplíků nanášejte pouze jednu tenkou vrstvu pomocí lněného hadříku.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 - 16 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Používejte pouze na savé dřevo a podklady. Lakované nebo již natřené povrchy nejsou vhodné.

    Při práci a sušení zajistěte důkladné větrání.

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046).
    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte protipožárním způsobem (pod vodou).

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu, jako i přebytky materiálu na nenasákavých místech schnutí prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Plochý štětec, válečky s krátkou délkou vláken velur nebo moher.
    Gáza, bavlněný hadřík bez žmolků.

    Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 40 ml - 50 ml / m² na pracovní postup
   • 40 - 50 ml/m² na jeden nátěr
    Spotřeba je silně závislá na nasákavosti dřeva a posledním předbrusu.
    2 nátěry, tence natřít nebo stírat.
    Přebytek materiálu odstraňte, po každém nátěru, po cca 20 - 30 minutách pomocí bavlněného hadříku bez žmolků.

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    V případě potřeby opravy vyčištěné plochy dodatečně ošetřete.

    Vodní mapy nebo fleky na nábytku očistěte pomocí brusné ocelové vlny (jemnost 000).

    Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty