• Induline SW-965

  Číslo produktu 399520

  Induline SW-965

  Krycí povrchová úprava hran na bázi vody pro dřevěné podklady

  Odstín: Induline SW-965 | 3995

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca. 1,1 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Nátěry hran materiálů na bázi dřeva (např. bednících desek)
  • Dřevo do interiéru a exteriéru

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Koncentrát
  • Velmi rychlé schnutí
  • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a nízký obsah křídy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +30 °C

   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Průmyslová sériová výroba (Vakumat)

    Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 30 minutách
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    V případě tvorby pěny při použití VACUMAT® doporučujeme přidat 0,1% VP 21490 odpěňovač intenzity č.4.

   • Sušení

    Hmatová zkouška po cca. 30 minutách.
    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    S kohoutkovou vodou.
    Mísící poměr podle technických rad.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • VACUMAT®, Štětec, Váleček

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 50 g / m² na pracovní postup
   • Cca. 50 g/m² na jeden nátěr

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.