• Reparatur-Set

  Číslo produktu 495501

  Univerzální opravný set

  Pro lakované a olejované povrchy ze dřeva

  LANG_VARIANTE
  4955 | Univerzální opravný set
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro schody
  • pro dřevěné podlahy
  • pro nábytek
  • Dřevo v interiéru
  • Lakované a olejované dřevěné povrchy
  • Dřevěné podlahy a schody
  • Parkety & laminát
  • Nábytek, kuchyně & dveře

  Vlastnosti

  • Všechny potřebné díly v jednom setu:
   · 11 tyčinek tvrdého vosku
   · 1x tavní páječka (včetně baterií) & plastová špachtle
   · 1x bavlněný hadřík
   · 1x opravná laková fixa (hedvábný mat)
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Místo určené k opravě musí být čisté, suché & odmaštěné

    Možné volné, vyčnívající části před opravou odstraňte

  • Zpracování
   • Vyberte odpovídající barevný odstín

    Zahřejte tavní páječku, malé množství plnicí látky nahřejte & zamíchejte

    Poškozená místa vyplňte pomocí voskové směsi

    Přebytky vosku odstraňte pomocí plastové špachtle

    Povrch odmastěte pomocí přiloženého vliesu

    Lakovou tužku dobře protřepejte

    Povrch nalakujte pomocí utěsňovací tužky

    Stupeň lesku doladíte pomocí brousicího & lešticího hadříku

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Sušení

    Utěsňovací tužka:
    Suchý proti prachu: po cca 5 minutách
    Pevný na dotyk: po cca 10 minutách
    Pro další zoracování: po cca 10 minutách
    Plná zatížitelnost po cca 30 minutách

    Vosková - tužka:
    Zpracovatelná/pro další použití po ochlazení při teplote v místnosti

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Dle potřeby

  • Obecné pokyny
   • Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

    Dodržujte návod "Pokyny pro péči o lakované podlahy a schody".

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.