• Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)
 • Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)
  • Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)
  • Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)

  Číslo produktu 416125

  Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)

  Odstín: Speciální odstíny* | 4161
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro barvení dřeva v procesu máčení, ponořování a tlaková impregnace pro stavební a zahradní dřevo

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Nedochází k usazování ve vodě rozpustných barviv
  • Intenzivní zbarvení
  • Vodou ředitelné
  • Omezená světlostálost
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Do hotového roztoku ochranného prostředku přidejte za stálého míchání 0,3-0,5 % v závislosti na požadované intenzitě barvy.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před umístěním dřeva ve venkovním prostředí je nutné dodržet dobu fixace požadovanou pro soli, aby nedošlo k opadu barevných složek, které ještě zcela nezaschly.

    Barevné dřevo nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít ke znečištění omítky, světlého zdiva, dlažby a oděvů odřením nebo povětrnostními vlivy.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Ponorná vana
   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.